Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Presťahovanie kompletných pracovných miest zamestnancov Ústredia PSVR v troch častiach – 1. Sťahovanie kompletných pracovných miest vrátane nábytku v rámci budov na ulici Špitálska 6,8 blokov A a B, Bratislava. 2. Sťahovanie v rámci bloku A na ulici Špitálskej 6,8 a sťahovanie zo Špitálskej 6,8 na Župné námestie 5-6, Bratislava a opačne. 3. Presťahovanie kompletných pracovných miest zamestnancov z budovy na Vajanského nábreží 10, Bratislava do bloku A budovy na ulici Špitálskej 6,8 Bratislava 

Tlačiť