Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Predmetom tejto zákazky je osadenie existujúcej projektovej dokumentácie na výstavbu rodinného domu s administratívnym zázemím, rodinného domu bez administratívneho zázemia a účelového rodinného domu pre deti s postihnutím na pozemok vo vlastníctve Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže (predtým Detský domov Dedina Mládeže), jeho napojenie na inžinierske siete a inžiniersku činnosť. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako verejný obstarávateľ, disponuje projektovou dokumentáciou na výstavbu rodinných domov, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kunec s.r.o. autorizovaný architekt Táto projektová dokumentácia bude osádzaná spôsobom a za podmienok ustanovených vo Výzve na predkladanie ponúk. Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom EN EVOSERVIS a to za podmienok ustanovených Výzvou na predkladanie ponúk.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.04.2019

Tlačiť