Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Predmetom tejto zákazky je osadenie existujúcej projektovej dokumentácie na výstavbu rodinného domu s administratívnym zázemím, rodinného domu bez administratívneho zázemia a účelového rodinného domu pre deti s postihnutím na pozemok vo vlastníctve Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže (predtým Detský domov Dedina Mládeže), jeho napojenie na inžinierske siete a inžiniersku činnosť. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako verejný obstarávateľ, disponuje projektovou dokumentáciou na výstavbu rodinných domov, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kunec s.r.o. autorizovaný architekt Táto projektová dokumentácia bude osádzaná spôsobom a za podmienok ustanovených vo Výzve na predkladanie ponúk. Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom EN EVOSERVIS a to za podmienok ustanovených Výzvou na predkladanie ponúk.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.04.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac