Informačné a poradenské služby

Informačné a poradenské služby sú službami pri:

  • voľbe povolania,
  • výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania,
  • výbere zamestnanca ,
  • adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Poskytujú informácie a odborné rady o:

  • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
  • možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí,
  • predpokladoch na výkon povolania,
  • podmienkach a možnostiach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a aktivačnej činnosti,
  • podmienkach na dávku v nezamestnanosti,
  • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac