Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Obmedzenie platnosti VPM na 1 rok

Vážený zamestnávateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest a v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudne účinnosť od 1.5.2018, bude od uvedeného dátumu obmedzená platnosť VPM nahlásených prostredníctvom www.istp.sk na 1 rok od dátumu nahlásenia ponuky pracovného miesta. O uplynutí ročnej lehoty budete informovaný upozorňujúcim e-mailom mesiac pred ukončením ročnej platnosti pracovného miesta, následne každých 7 dní a posledný raz 3 dni pred ukončením ročnej platnosti ponuky.

Ak ste pracovné miesto nahlásili prostredníctvom tlačiva nahlášky VPM osobne na úrade práce PSVR alebo poštou, e-mailom na adresu úradu, alebo telefonicky, o uplynutí lehoty Vás bude informovať agent pre pracovné miesta vopred (min. mesiac pred ukončením ročnej platnosti). Po uplynutí určenej doby platnosti VPM 1 rok, uvedené pracovné miesto agent pre pracovné miesto zruší.

Ak máte stále záujem o obsadenie tejto pracovnej pozície, po zrušení tejto ponuky pracovného miesta si môžete vytvoriť novú ponuku formou kópie. Vytvorením kópie sa pracovná ponuka považuje za novo nahlásené pracovné miesto s plynutím novej lehoty platnosti 1 rok. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v inzerovanom pracovnom mieste vykonali úpravu tak, aby sa pracovné miesto stalo obsaditeľné a atraktívnejšie pre uchádzačov o zamestnanie, napr. upravili požadované vzdelanie, dĺžku praxe alebo výšku mzdy, prípadne uviedli benefity, ktoré uchádzačom o zamestnanie viete ponúknuť a pod. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.02.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac