Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Kde a ako si hľadať prvé zamestnanie

Je mnoho spôsobov :

Internet,  kde nájdete množstvo portálov  s aktuálnou ponukou voľných pracovných miest doma a v zahraničí, ako  napríklad  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, kde nájdete všetky voľné pracovné miesta zverejnené zamestnávateľmi v SR, www.eures.sk, kde nájdete ponuku voľných pracovných miest zahraničných zamestnávateľov a iné aktuálne pracovné portály.

Inzeráty o voľných  pracovných  miestach  zverejňované v tlači ako sú celoslovenské denníky , regionálne noviny, odborné časopisy , periodiká špecializované na inzerciu práce  napr. Avízo, týždenník Profesia.     

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú zverejnenú ponuku aktuálnych  voľných pracovných miest na webovej stránke www.upsvr.gov.sk.  

Personálne agentúry, ktoré vyberajú pre zamestnávateľov vhodných pracovníkov podľa ich požiadaviek na konkrétne pracovné miesto. 

Kontaktovanie priateľov, známych alebo bývalých kolegov , o ktorých viete, že by vám mohli odporučiť vhodné pracovné miesto z prostredia, kde sami pracujú.

Oslovenie firiem, o ktorých viete, že majú záujem zamestnať mladých ľudí po ukončení školy.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť