Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Spôsob ich realizácie a ich obsah

Skupinové stretnutia sú obsahovo zamerané najmä na: 

  • motiváciu (oboznámenie so zmyslom práce a sebarealizácie, dôvodoch prečo pracovať),
  • informovanie o profesiách žiadaných na trhu práce,
  • oboznámenie s komplexnou charakteristikou povolaní, predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania prostredníctvom programovej aplikácie „Internetový sprievodca trhom práce“
  • oboznámenie s prehľadom stredných škôl v regióne a v celej Slovenskej republike,
  • poskytnutie informácii o webových stránkach, na ktorých sa nachádzajú informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na stredných školách.

Individuálne poradenské rozhovory sú určené najmä žiakom nerozhodnutým pre budúce povolanie, ak prejavia záujem o:

 

Burzy informácií

Významnou súčasťou  poskytovania kvalitných informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania pre žiakov základných škôl sú aj úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny organizované burzy informácií, ktorých prínosom je najmä to, že na jednom mieste majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl, prípadne ich rodičia možnosť získať množstvo užitočných informácií o jednotlivých stredných školách, študijných a učebných odboroch, najžiadanejších profesiách, ale aj informácie   od zamestnávateľov, aká je ich predstava a čo by mal absolvent školy ovládať, aby sa mohol po jej skončení uplatniť na trhu práce.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 23.06.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac