Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ / Національний проєкт "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ - КОНСУЛЬТАЦІЇ"

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Реалізацію національного проекту було завершено  31 грудня 2023 року.

Z dôvodu ukončovania realizácie národného projektu Pomáhame odídencom - poradenstvo, v rámci ktorého boli poradenské služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na poskytnutie základných informácií o slovenskom trhu práce pre odídencov s udeleným dočasným útočiskom, už aktuálne nie je možné zaraďovanie odídencov do tohto národného projektu.

У зв’язку з припиненням дії національного проєкту „Допомагаємо біженцям - консультації“, в рамках якого надавались консультаційні послуги, спрямовані на надання інформації про словацький ринок праці  для біженців, яким було надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці (видано документ про допустиме перебування на території Словацької Республіки з позначкою „Біженець“ або „Тимчасовий притулок“), наразі вже неможливо залучити біженців до цього національного проєкту.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2022
Dátum aktualizácie: 31.01.2024

Tlačiť