Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Platnosť povolení na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania

Povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení za povolenia vydané na dobu neurčitú.  

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2010

Tlačiť