Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie

V rámci projektu Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť bola na základe spolupráce všetkých projektových partnerov vydaná finálna verzia stratégie projektu Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť.

Momentálne pracujeme na preklade stratégie do slovenského jazyka, ktorý by mal byť hotový do konca decembra 2013. 

Dátum vytvorenia stránky: 13.11.2013

Tlačiť