Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

V prípade, ak zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok (dieťa dovŕšilo 3 roky veku alebo je dieťaťom do 6 rokov veku, z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu) a rodič takéhoto dieťaťa poberal predĺžený rodičovský príspevok RP COVID-19, dňom 15.10.2020 v zmysle  §26a nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie núdzového stavu, alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 102/2020 Z. z.“) od 15.10.2020 zaniká nárok na  jeho ďalšie poskytovanie a preto bude výplata rodičovského príspevku RP COVID-19 automaticky ukončená  (naposledy vyplatený za kalendárny mesiac október 2020 vo výplatnom termíne v mesiaci november 2020) bez vydania rozhodnutia alebo písomného oznámenia o ukončení jeho výplaty.


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.10.2020
Dátum aktualizácie: 20.10.2020

Tlačiť