Môže SR zastaviť výplatu dávok rodičovi zamestnanému v EÚ?

OTÁZKA:

 

Som rozvedená, nezamestnaná, žijem s dieťaťom na Slovensku. Otec dieťaťa sa zamestnal v štáte EÚ. Slovenská republika mi zastavila výplatu rodinných dávok.

Je tento postup správny?

  

ODPOVEĎ: ÁNO

  

Z dôvodu zamestnania otca dieťaťa v inom štáte EÚ sa na vašu rodinu začala vzťahovať okrem slovenskej legislatívy aj legislatíva EÚ, ktorá nerozlišuje, že rodičia dieťaťa sú rozvedení, spolu nežijú, nie sú manželia a pod. Podľa nariadení EÚ skúmame obidvoch biologických rodičov, aj keď je dieťa súdom zverené do starostlivosti jedného rodiča. Aj v takýchto prípadoch má rodič zamestnaný v inom štáte EÚ nárok na rodinné dávky v štáte zamestnania po splnení podmienok príslušnej legislatívy štátu EÚ[1]

Rodinné dávky bude vyplácať štát zamestnania, preto si podajte žiadosť o dávky v štáte EÚ. V prípade, ak sa občan nemôže domôcť dávky v príslušnom štáte EÚ, musí o tom informovať úrad v SR, ktorý dávky zastavil. Úrad poskytne občanovi poradenstvo a pomoc pri vybavení dávky.

 

 

[1] nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov,

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac