Nárok na dávky v dvoch štátoch súčasne

OTÁZKA:

 

Pracujem a žijem s dieťaťom na Slovensku, ale manžel, otec dieťaťa, je zamestnaný v inom štáte EÚ. Môžeme si uplatniť nárok na rodinné dávky v dvoch štátoch súčasne?

 

ODPOVEĎ: NIE 

 

Nemôžete poberať rodinné dávky na toho istého člena rodiny za rovnaké obdobie v dvoch štátoch v plnej výške. Plnú výšku bude vyplácať Slovensko, nakoľko tu pracujete a súčasne aj žijete spolu s dieťaťom, a druhý štát EÚ bude vyplácať iba vyrovnávaciu dávku.

 

O vyrovnávaciu dávku k prídavku na dieťa môžete požiadať vy alebo otec dieťaťa,  táto dávka je určená na výchovu a výživu dieťaťa, preto musí byť použitá na tento účel. Žiadosť je potrebné podať na príslušnej inštitúcii štátu EÚ, doložiť doklad o zamestnaní rodiča dieťaťa v EÚ a všetky doklady, ktoré požaduje príslušná inštitúcia, spravidla rodný list dieťaťa, pracovná zmluva, doklad o zamestnaní rodiča v SR.  

 

Upozornenie:

Na základe praktických skúseností úradov je lepšie, ak si o vyrovnávaciu dávku k prídavku na dieťa požiada rodič zamestnaný v štáte EÚ.

  


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac