Nárok na pohrebné na žiadosť právnickej osoby

OTÁZKA:

Som právnická osoba a pýtam sa, či mám nárok na pohrebné, ak naša firma zabezpečila pohreb.

 

ODPOVEĎ: NIE

Vy ako právnická osoba, ktorá ste zabezpečila zomretému pohreb, nemáte nárok na vyplatenie príspevku z dôvodu, že o príspevok môže žiadať len plnoletá fyzická osoba podaním žiadosti na úrade[1].

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu zomretej osoby


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 21.12.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac