Nárok na RD v SR pre občanov štátov EÚ zamestnaných na Slovensku

Občania iných štátov EÚ, ktorí sú zamestnaní na Slovensku, majú tiež nárok na rodinné dávky na Slovensku. Podliehajú slovenskej legislatíve aj legislatíve EÚ. Slovensko môže vyplácať takýmto zamestnancom rodinné dávky v plnej výške alebo iba vyrovnávaciu dávku v prípade, ak majú vyplácané dávky v štáte bydliska dieťaťa. V zmysle koordinačných predpisov tiež nie je možné vyplácať dávky duplicitne v plnej výške v dvoch alebo viacerých štátoch EÚ.

 

Migrujúci občania z iných štátov EÚ zamestnaní na Slovensku môžu požiadať o prídavok na dieťa, rodičovský príspevok aj príspevky pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Dávky vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta zamestnania alebo bydliska zamestnanca.

 

Otázka:

Som rumunský občan, zamestnal som sa na Slovensku, manželka žije s deťmi v Rumunsku a je nezamestnaná. Mám nárok na prídavok na dieťa na Slovensku?

Odpoveď:

V zmysle legislatívy EÚ máte nárok na rodinné dávky z dôvodu zamestnania na Slovensku. Nakoľko matka detí je nezamestnaná, máte nárok na plnú výšku dávok na Slovensku po splnení podmienok slovenskej legislatívy. V prípade, ak máte dieťa do troch rokov veku, máte nárok aj na rodičovský príspevok.

 

Otázka:

Som občan Grécka, v súčasnosti som zamestnaný na Slovensku. Manželka je zamestnaná v Grécku, kde aj s dieťaťom žije. Grécko nám nevypláca žiadne dávky, nakoľko prevyšujeme príjem umožňujúci poberať dávky v Grécku. Mám nárok na rodinné dávky na Slovensku?

Odpoveď:

Z dôvodu zamestnania na Slovensku máte nárok na rodinné dávky, je však potrebné predložiť doklad o nevyplácaní prídavku na dieťa v Grécku.

 

V situácii, že rodič v inom štáte EÚ bude vykonávať zamestnanie, príp. poberať materské alebo nemocenské dávky, alebo dávky v nezamestnanosti, v takom prípade Slovenská republika bude vyplácať iba vyrovnávaciu dávku do výšky sumy dávok podľa slovenskej legislatívy, nakoľko kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok bude štát

zamestnania druhého rodiča za predpokladu, že dieťa s týmto rodičom žije.

 

Príklad:

Matka dieťaťa, Rumunka, poberá materské v Rumunsku, kde aj s dieťaťom žije, otec dieťaťa, Rumun, je zamestnaný na Slovensku. Primárnym štátom na výplatu rodinných dávok je Rumunsko a Slovenská republika bude vyplácať vyrovnávaciu dávku.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.03.2018

Tlačiť