Plnenie povinného podielu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

      V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je zamestnávateľ povinný:

  • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „OZP“),
  • zamestnávať OZP, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov (výkaz Štatistického úradu SR „Práca 2-04“),
  • predložiť „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania OZP za rok 2019“ a „Evidenciu OZP za rok 2019“ na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, č. dverí 107, najneskôr do 31.3.2020 alebo zaslať na adresu:

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
       Referát služieb pre zamestnávateľa 
       Hlavná 26
       091 01 Stropkov

     Za neplnenie povinného podielu zamestnávania OZP je zamestnávateľ podľa § 65 zákona povinný najneskôr do 31.3.2020 odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu OZP, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce, ktorý je po zaokrúhlení 1 197,00 € (č. účtu: SK7081800000007000533829, VS: IČO, ŠS: 6519, KS: 0058).

     Zamestnávateľ  môže v zmysle zákona  plniť povinný podiel zamestnávania OZP aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie OZP. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je  0,8-násobok celkovej ceny práce, ktorá je po zaokrúhlení 1 064,00 €.

     Formuláre:

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

 

Ing. Ľubica Vašková, OSO - Referát služieb pre občana

Mgr. Andrej Bochin, vedúci OSO

Dátum vytvorenia stránky: 17.01.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac