• xls [xls, 647.0 kB]
 • zip [zip, 161.9 kB]
 • zip [zip, 613.3 kB]
 • zip [zip, 508.4 kB]
 • zip [zip, 161.1 kB]
 • zip [zip, 507.7 kB]
 • htm [htm, 161.3 kB]
 • zip [zip, 506.9 kB]
 • htm [htm, 161.1 kB]
 • zip [zip, 508.0 kB]
 • htm [htm, 161.5 kB]
 • zip [zip, 508.2 kB]
 • htm [htm, 161.8 kB]
 • zip [zip, 507.7 kB]
 • htm [htm, 161.2 kB]
 • zip [zip, 507.2 kB]
 • htm [htm, 161.1 kB]
 • zip [zip, 508.6 kB]
 • htm [htm, 163.0 kB]
 • zip [zip, 508.5 kB]
 • htm [htm, 161.9 kB]
 • zip [zip, 510.1 kB]
 • htm [htm, 162.1 kB]

Print

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor