Výzvy na rok 2024

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2024

v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z.

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[ PDF]výzva_1_2024 [ PDF] ; výzva_2_2024 [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.02.2020
Dátum aktualizácie: 29.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac