Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

VPM - sestra

pdf
sestra.pdf
[pdf,1.1 MB]
Vyhlásenie výberového konania v Centre pre deti a rodiny,Požiarnická č.3, 080 01 Prešov na voľné pracovné miesto - pomocná vychovávateľka


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.05.2023

Tlačiť