Výsledky vyhľadávania

Agentúry podporovaného zamestnávania

... zamestnanosti. Agentúry podporovaného zamestnávania sú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinné raz ročne do 31. marca...

(Článok)  

viac

 

... v rámci programu pracovnej dovolenky na programový rok 2017 bude 400. V období začínajúcom 1. júnom 2016 a končiacom 31....

(Článok)  

viac

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

... počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12....

(Článok)  

viac

 

Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27

... CDR v obci Remetské Hámre č. 31, kat. územie Remetské Hámre, parcela č. 9/2, LV 501. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú...

(Rubrika)  

viac

 

Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17

.... Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021T375-211-17, účinná od 31.10.2019 Projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina...

(Rubrika)  

viac

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac