Výsledky vyhľadávania

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Súrnná správa o zákazke "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC" 1

(Článok)  

viac

 

Zrušenie zákazky podľa § 9, ods.9

...Zákazka - nákup PC...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt "Podpora integračných podnikov"

...Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie Umiestňovacích príspevkov integračnému sociálnemu podniku podľa § 53f a...

(Rubrika)  

viac

 

Dodávka IT služieb

...IT služby v objeme 20hod. mesačne zahr. nasl. činnosti: -správa LAN a WAN siete DeD Nádej - servis výpoč. a kancelar. techniky v...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na presťahovanie za prácou § 53c

... vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53 alebo do...

(Článok)  

viac

 

Zverejnenie zadávania zákazky 1

...Detský domov, Istebné 144, Istebné 027 53, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm.a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a

... pobytu podľa odseku 2 najmenej 50 km, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok sa neposkytuje, ak je zamestnancovi...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b

...Príspevok na dopravu do zamestnania môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac