Výsledky vyhľadávania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

... Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom...

(Článok)  

viac

 

Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

...dodávka elektriny...

(Článok)  

viac

 

Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

...Program: Protikorupčný program Ústredia PSVR zo dňa 11.2.2021 Odpočet plnenia prijatých opatrení: k 31.3.2021 Protikorupčný...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.08.2019 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Opatrenie č. 2 ...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2017

... poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 3 „Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe“

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.3.2021 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov v rámci NP Cesta na...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti sociálnych podnikov za rok 2017

... na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto...

(Článok)  

viac

 

Štátna pomoc

.... Platnosť tejto schémy skončí 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť, vydané písomné rozhodnutie o schválení ...

(Rubrika)  

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 1 – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51a

... . Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí zamestnávateľov v...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 2 - príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v zmysle § 54

... práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí UoZ v súvislosti s implementáciou ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac