Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie [ PDF] 

Pri predložení žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.03.2023
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť