Ťažko zdravotne postihnutí

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom [ DOCX 30.7 kB]

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím [ DOCX 27.9 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ DOCX 57.5 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ DOCX 64.4 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu [ DOCX 47.7 kB]

Výkaz o odpracovaných hodinách osobného asistenta [ PDF 128.3 kB]

Vyhlásenie o majetku [ PDF 127.1 kB]

Lekársky nález [ PDF 52.7 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu [ PDF 448.7 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ PDF 588.6 kB]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ PDF 721.2 kB]

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím [ PDF 281.0 kB]

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom [ PDF 339.1 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.04.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac