Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac







EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2024

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2024  [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.06.2023
Dátum aktualizácie: 28.06.2023

Tlačiť