Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách pre deti a rodiny s udelenou akreditáciou MPSVR SR

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách pre deti a rodiny s udelenou akreditáciou MPSVR SR

Opatrenia so zameraním na NRS

Opatrenia so zameraním na RODIČOVSKÝ KONFLIKT

Opatrenia so zameraním na SANÁCIU

Opatrenia so zameraním na VÝCHOVNÉ PROBLÉMY

Opatrenia so zameraním na sy CAN 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2018
Dátum aktualizácie: 15.11.2019

Tlačiť