Aktuálne oznamy

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2019

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2019


autor: Mgr. Dolniaková Eva, 18.12.2019

viac

 

Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti


autor: Klimová Katarína, Mgr.

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

viac

 

Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2018

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2018


autor: Mgr. Dolniaková Eva, 21.12.2018

viac

 

Informácia o zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) účinného od 1. 1. 2019 a vzhľadom na termín podania žiadosti (na novom tlačive) o túto dotáciu si Vás dovoľujeme informovať o týchto skutočnostiach.

 

viac

 

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti


autor: Klimová Katarína, Mgr.

viac

 

Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2017

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2017


autor: Mgr. Dolniaková Eva, 03.01.2018

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2016

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2016


autor: Bc. Ištvánová Želmíra, 30.11.2016

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2016

Zoznam neschválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zriadenej na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru - § 49, 54 za rok 2016


autor: Ing. Bosáková Viera, 27.7.2016

viac

 

Výzva - Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017 pre územný obvod ÚPSVaR Zvolen


autor: JUDr. Branislava Jamrichová, 24.2.2016

viac

 

Schválené a neschválené žiadosti - §§ 46, 49, 50, 50j, 52a, 56 v roku 2015

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - §§ 46, 49, 50, 50j, 52a, 56 za rok 2015


autor: Mgr. Dolniaková Eva, 18.12.2015

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac