Výzva - Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 Plán vykonávania priorít 2017 [ PDF 266.1 kB]

Predpokladaný časový rozsah výkonu opatrenia:

Predpokladaný termín zahájenia: máj 2017

Predpokladaný termín skončenia: november 2017

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.06.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac