Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Aktivačné centrum - Zvolen
Čačková Andrea 211 1 045/2441 433 andrea.cackova@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia Dušinský Marián, Ing. 211 1 045/2441 430 marian.dusinsky@upsvr.gov.sk
Fischer Anna 211 1 045/2441 435 anna.fischer@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - Krupina
Antalov Ivan 328 2 045/2442 432 ivan.antalov@upsvr.gov.sk
Čelková Dušana, Ing. 356 2 045/2442 431 dusana.celkova@upsvr.gov.sk
Jaďuďová Martina, Ing. 357 2 045/2442 433 martina.jadudova@upsvr.gov.sk
Jambrichová Beáta 357 2 045/2442 435 beata.jambrichova@upsvr.gov.sk
Ondrík Milan 328 2 045/2442 432 milan.ondrik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - Detva
Gavurík Ján 21 1 045/2443 435 jan.gavurik@upsvr.gov.sk
Gondová Katarína, Ing. 21 1 045/2443 433 katarina.gondova@upsvr.gov.sk
Marková Mária 21 1 045/2443 435 maria.markova@upsvr.gov.sk
Stieranková Eva, Bc. 21 1 045/2443 435 eva.stierankova@upsvr.gov.sk
späť