1. Číslo faktúry     1382040107
2. Popis fakturovaného plnenia     Vodné a stočné
3. Cena bez DPH     0,00
4. Dátum zaplatenia faktúry     02.04.2020
5. Spôsob zaplatenia faktúry    
6. Náhľad faktúry     pdf1
Naspäť

Print