1. Číslo faktúry     20190291
2. Popis fakturovaného plnenia     Odborné skúšky a odborná prehliadka elektroinštalácie
3. Cena bez DPH     2944,92
4. Dátum zaplatenia faktúry     18.12.2019
5. Spôsob zaplatenia faktúry    
6. Náhľad faktúry     pdf1
Naspäť

Print