1. Číslo faktúry     658
2. Popis fakturovaného plnenia     vodné, stočné, zrážky 12.10.19 - 11.11,19
3. Cena bez DPH     704,06
4. Dátum zaplatenia faktúry     28.11.2019
5. Spôsob zaplatenia faktúry    
6. Náhľad faktúry     pdf1
Naspäť

Print