Informácia pre osoby s obmedzenou mobilitou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov má pre občanov s obmedzenou mobilitou tieto informácie:

Územný úrad:

Vyhradené miesto pre parkovanie ŤZP v blízkosti úradu je na parkovisku pred úradom a to prvé miesto na parkovanie po vchode na parkovisko. Budova ma bezbariérové vchody. Po vstupe do budovy je možne použiť výťah, ktorý umožnuje prístup na všetky  poschodia úradu. V prípade potreby je možné telefonicky kontaktovať recepciu úradu, tel. kontakt 054/2440 250.

Pracovisko Svidník:

Vyhradené miesta pre parkovanie ŤZP v blízkosti pracoviska Svidník sú za budovou úradu (prístup z ul. Kutuzovovej) sú vyhradené dve parkovacie miesta pre ŤZP. Bezbariérový prístup do budovy pre ŤZP na úsek kompenzácií a posudkových činnosti (sídlo na Okresnom úrade Svidník, ul. Sovietskych hrdinov 102 ) je bezbariérový prístup zabezpečený bezbariérovou rampou (vstup z pešej zóny z námestia na ul. Centrálnej). Na službách zamestnanosti, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a sociálnoprávnu ochranu je bezbariérový vstup do budovy, na ul. Centrálnej 812/11, zabezpečený z pešej zóny z námestia. Po vstupe do budovy je nutné kontaktovať pre pomoc telefonicky recepciu úradu Ing. Grossmannová Jaroslava, telefonický kontakt 054/2443 250.

Pracovisko Giraltovce:

Vyhradené miesta pre parkovanie ŤZP v blízkosti pracoviska Giraltovce nie sú, ale vo dvore pracoviska je dostatok parkovacích miest pre klientov úradu. Bezbariérový prístup do budovy zabezpečený bezbariérovou rampou, vstup cez hlavný vchod do budovy. Pracovník úradu, ktorý pomôže osobe s obmedzenou mobilitou je Mgr. František Mašlej, telefonický kontakt 054/2442 641.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2016
Dátum aktualizácie: 19.12.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac