Kontakty

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Jašurková Danka, PaedDr. 410 3. 041/2448829 danka.jasurkova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - sekretariát Stuchlíková Darina, Bc. 409 3. 041/2448859 darina.stuchlikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia, Mgr. 405 3. 041/2448823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
autoprevádzka, vodič Kufa Libor, Mgr. 406 3. 041/2448833 libor.kufa@upsvr.gov.sk
Frišová Alžbeta, JUDr. 406 3. 041/2448833 alzbeta.frisova@upsvr.gov.sk
pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
Majáková Viera 407 3. 041/2448805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
Stročková Renáta, Bc. 403 3. 041/2448842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
Podoláková Andrea 407 3. 041/2448805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
Poláková Veronika 407 3. 041/2448805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
Poličková Marcela, Bc. 403 3. 041/2448842 marcela.kralikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Prívarová Ľuboslava, Bc. prízemie 041/2448801 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela, Mgr. prízemie 041/2448801 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Getová Anna, Mgr. 215 1. 041/2449 819 anna.getova@upsvr.gov.sk
Kučáková Margita, Ing. 208 1. 041/2449 822 margita.kucakova@upsvr.gov.sk
Macurová Janka, Mgr. 213. 1. 041/2449 800 janka.macurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617 Recepcia: 041/2448 800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, Bc. - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Če-Čh, Pa, Po, Pi, Kot, Koť, Ž, Kor Kubofová Zuzana, Mgr. 203 1. 041/2448806 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
Ka, Ke, Ki, Kl, Kľ, Kv, Kov, Z, Ša, Ky, Kop Fekulová Viera, Mgr. 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Ma okrem Mar Gomolová Janka 208 1. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
A, E, H, Cy-Cz, Kom, Kon, Sf-Sh, Šf-Šh, Kos, Koz, Py Gužiová Anna 207 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
Kub-Kum, Pe, Sm, Sn, Ši, Šj Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
G, Sk, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt, Koa, Kob, Koc, Kou, X, Y Jurčíková Dana 207 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Si, Sj, Pu, W, Kun,Km, Kn Kajánková Erika, Mgr. 212 1. 041/2448810 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, J, Koh, Koi, Sd-Se, Kup, Kur, Kuz Kubašková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.kubaskova@upsvr.gov.sk
U, Ce-Cx, Me-My, Koš, Kož, Koň, Kol, Šd-Še Saksonová Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
Kr, Kř Priečková Anna, Mgr. 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br-Bž, Lb-Lz Prívarová Viera, Mgr. 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču-Čz, Sl, Sp-Sz, Šk-Šl, Kus, Kuš Oškrobaná Andrea, Mgr. 213 1. 041/2448819 andrea.oskrobana@upsvr.gov.sk
F, CH, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Ča-Čd, So Sýkorová Janka, Ing. 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
V, T, Koč, La, Sa Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Mar, projekty BAZ, ZAZ Šubíková Renáta, Mgr. 211 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba-Bo, Ca-Cd, O Vrábelová Janka,Mgr. 107 príz. 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Šm-Šv Vráželová Alena, Mgr. 106 príz. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Chabrečková Mária, Mgr. Recepcia príz. 041/2448800 maria.chabreckova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Eisnerová Anna, Bc. 106 príz. 041/2448 803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Zemaníková Jana, Mgr. 106 príz. 041/2448 803 jana.zemanikova@upsvr.govsk
cudzinci, infokarty, povolenia Jánošíková Mária, Bc. 102 príz. 041/2448 817 maria.janosikova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Kufová Eva, Mgr. 102 príz. 041/2448 817 kufova.eva@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda služieb pre občana recepcia: 041/2445802
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Č, K, L, Ľ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, N, O, P, T, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
A, H, I, J, Ma, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
B, G, F, Mb - Mž Gunčagová Darina, Mgr. 5 3. 041/2445808 darina.guncagova@upsvr.gov.sk
C, E, R, S, Š, U, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, Čadca upsvr_ca@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Bartusková Iveta, Mgr. 408 3. 041/2448848 iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Jedináková Marta, Mgr. 404 3. 041/2448845 marta.jedinakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Pialová Ľubomíra, Mgr. 404 3. 041/2448845 lubomira.pialova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania - pracovisko Turzovka
správne konanie Dobošová Darina, Mgr. 24 2. 041/2445810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Čadca, Raková , Zákopčie, Staškov, Organizácie - Čadca Makvová Lucia, Bc. 105 prízemie 041/2448902 lucia.grochalova@upsvr.gov.sk
Nová Bystrica, Radôstka, Stará Bystrica, Oščadnica, Skalité, § 52, § 52a) Radolská Iveta, Bc. 105 prízemie 041/2448902 iveta.radolska@upsvr.gov.sk
Turzovka, Klokočov, Korňa, Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou. Olešná, Podvysoká Vráželová Alena 105 prízemie 041/2448902 alena.vrazelova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bojková Renáta, Mgr. 309 2. 041/2448851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina, Mgr. 308 2. 041/2448831 martina.barnova@upsvr.gov.sk
§ 60, NP Praxou k zamestnaniu Štensová Jana, Mgr. 307 2. 041/2448834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
§§ 52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3 Ďuranová Eva, Ing. 310 2. 041/2448850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§ 55, 56, 60 Lašová Veronika, Bc. 307 2. 041/2448834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§50j, NP zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 2 Gončárová Michaela, Mgr. 305 2. 041/2448822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti, Komisia §§ 49, 57, 54, 50k, NP Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ Melišíková Slavka, Mgr. 304 2. 041/2448837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53 Pilková Iveta, Mgr. 303 2. 041/2448813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3 Poláková Iveta, Mgr. 310 2. 041/2448850 iveta.polakova3@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53c Šulová Katarína 303 2. 041/2448813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, 53g, §53f, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 1, Investičná pomoc pre sociálne podniky Šuriková Oľga, Mgr. 304 2. 041/2448837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol, Mgr. 306 2. 041/2448828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Liptáková Katarína, Mgr. 306 2. 041/2448828 katarina.liptakova@upsvr.gov.sk
ESF Zuzčáková Zuzana, Mgr. 306 2. 041/2448828 zuzana.zuzcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hažíková Oľga, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Capeková Silvia, Mgr. 206 1. 041/2448804 silvia.capekova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Veselková Mária, Mgr. 206 1. 041/2448804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Ligáčová Jarmila, Mgr. 205 1. 041/2448901 jarmila.ligacova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (A-J) Liščáková Jana 103 prízemie 041/2448811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Buchtová Kamila 103 prízemie 041/2448811 kamila.buchtova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Cabuk Ľudovít, Ing. 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Bednárová Anna, PhDr. 216 1. 041/2449803 anna.bednarova2@upsvr.gov.sk
psychológ Halušková Danica, PhDr. 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
psychológ Tatarková Katarína, Mgr. 204 1. 041/2449801 katarina.tatarkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halvoníková Monika, PhDr. 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník
Čadca – Hurbanova, Okružná č. 109,110, 111, 2681, 2981, 2984, 3001, SNP, U Krkošky, Školská, U Hluška (spodná časť); Čierne, Skalité Mikulová Mária, Bc. 314 2. 041/2449818 maria.mikulova@upsvr.gov.sk
Čadca – Okružná č. 100,102,103,104, 105,106, Dlhá nad Kysucou, Makov, Turzovka Plešivčáková Iveta, Mgr. 314 2. 041/2449818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
Čadca – A. Hlinku, Bajzova, Dukelských Hrdinov, Francisciho, Hollého, Hviezdoslavova, J. Bottu, Kukučínova, Ľ. Janotu, Ľ. Podjavorinskej, Májova, Mierova, Nábrežná, Palárikova, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Slov. Dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, J. Kollára, 17. Novembra, Ul. Slobody, U Buty, U Ševca, U Sihelníka, U Krkošky (časť nad poslednými panelákmi); Zákopčie, Podvysoká, Staškov Cenigová Tatiana, Mgr. 313 2. 041/2449836 tatiana.cenigova@upsvr.gov.sk
Čadca – M. R. Štefánika, J. Kráľa, A. Bernoláka, Jašíkova, Kysucká cesta, Komenského, Moyzesova,Horelica, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica Suchánek Vladimír, Mgr. 309 2. 041/2449 804 vladimir.suchanek@upsvr.gov.sk
Čadca - Ul. Staničná, Slovanská cesta, Jesenského; Bukov; Krásno nad Kysucou, Dunajov, Svrčinovec Dürschmiedová Lenka, Mgr. 316 2. 041/2449837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
Čadca: Okružná č. 112, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 687,688,689, Mierová, Gočárova, Vojty – Potočná, Horná; Podzávoz, Milošová, Čadečka, Drahošanka, Raková Jarabicová Gabriela, Mgr. 316 2. 041/2449837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník: Olešná, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Turzovka Predmier, Chalúpkova –Čadca, Náhradná osobná starostlivosť: písm. A - L Stančová Monika, Mgr. 313 2. 041/2449 836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - mestá a obce okresu Zubričanová Marta, Mgr. 310 2. 041/2449821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť - mestá a obce okresu Delinčáková Alena, Mgr. 310 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté FO + záškoláctvo Jurčíková Renáta, Mgr. 312 2. 041/2449 806 renata.jurcikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre mladistvých a maloletých Štetiarová Anna, Mgr. 312 2. 041/2449806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Straková Miroslava, Mgr. 312 2. 041/2449816 miroslava.strakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zuzana Dočárová, Mgr. 312 041/2449816 zuzana.docarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Strapáčová Štefánia 310 041/2449821 Stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kopas Pavol, Mgr. 309 2. 041/2449 804 pavol.kopas@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Marťáková Jana, Mgr. et Mgr., PhD. 113 1. 041/2449833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Miesto prvého kontaktu Stanislava Wiseman, Mgr. 109 1. 041/2449901 stanislava.wiseman@upsvr.gov.sk
BU, E, F, Kl, Km, Kn,, N, O, R, Ve, Vi, Vy, W Belešová Alena, Mgr. 211 2. 041/2449 810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
BE, G, Ky, T Čanecká Martina, Ing. 212 2. 041/2449831 martina.canecka@upsvr.gov.sk
Bl, S, Št, Jalovičárová Beáta 108 1. 041/2449834 beata.jalovicarova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, Dž, Pr, Pu, Py Letková Mária 210 2. 041/2449811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
A, Ba, Va, Vo, Vl, Vn, Vr, U, Z, Ž Kupšová Xénia, Mgr. 211 2. 041/2449812 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
I, , L, Ľ, Ša, Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm, Šn, Šo, Šp, Šr, Šu, Šv Hlaváčová Martina, Mgr. 108 1. 041/2449834 martina.hlavacova@upsvr.gov.sk
Ke, Kh, Ks, Kš, M Potočiarová Stanislava, Mgr. 211 2. 041/2449810 stanislava.potociarova@upsvr.gov.sk
Bi, Bo, By, Bz, Kv, Pa, Pe, Pi, Pl, Pn, Pň, Po, Ps, Pt Stranovský Marián, Mgr. 210 2. 041/2449811 marian.stranovsky@upsvr.gov.sk
H, Ch, Ka, Ki Urbaníková Martina, Mgr. 212 2. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
Jo, Ju, Kr, Ku Vavricová Katarína, Mgr. 216 2. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
Br, Ja, Je, Ko Chlastáková Sláva, Mgr. 216 2. 041/2449805 chlastakova.slava@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stempinová Eva, Mgr. 211 2. 041/2449812 eva.stempinova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zbončáková Zuzana, Mgr. 107 1. 041/2449802 zuzana.zboncakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kuljovská Martina, Mgr. 107 1. 041/2449802 martina.kuljovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pazderová Katarína, Bc. 109 1. 041/2449901 katarina.pazderova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
D, Dz, E, H, J, Kl, Kv, Ky, U Borisová Ingrid, Bc. 110 1. 041/2449809 ingrid.borisova@upsvr.gov.sk
A, Dž, G, Ke, Km, N, P Čičková Daniela, Mgr. 112 1. 041/2449807 daniela.cickova@upsvr.gov.sk
By, C, CH, S, Ve, W, Z, Ž Hlubinová Oľga, Mgr. 110 1. 041/2449808 olga.hlubinova@upsvr.gov.sk
Ď, Ki, Kh, Ku, KS, KŠ, L/Ľ, R, T Jopeková Anna, Bc. 111 1. 041/2449827 anna.jopekova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, F, Kn, M, O Kajánková Ľudmila, Ing. 111 1. 041/2449827 Ludmila.Kajankova@upsvr.gov.sk
BU, Br, I, Ka, Š, Va, Vi, Vl, Vn, Vo, Vr Kasajová Andrea, Mgr. 112 1. 041/2449807 kasajova.andrea@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Bz, Č, Ko, Kr, Vy Zuzčáková Marianna, Ing. 110 1. 041/2449813 Marianna.Zuzcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Terézia, Mgr. 311 2. 041/2448826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
Gl, Gm, Go, Gr,Gs, Gu, L, Ľ, Ma Bieliková Eva, Mgr. 314 2. 041/2448815 eva.bielikova@upsvr.gov.sk
Je, Ji, Jo,E, É, Pa, Pe, Pi, Pj, Pl, Pn, Hl, Hm, Hn, Ho, Hr, Hu,Hy, R, Ŕ,Ř,Fr Kopásková Magdaléna, Mgr. 320. 2. 041/2448814 Magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
Sa,Sb,Sc,Sč, Se, Sh, Sch,Si, Sk, Sl, Sm, So, Sp,Sr, Me, Mi, Ml, Mo, Mr, Mu, My, Z, CH Kristek Juraj, Mgr. 312 2. 041/2448836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
Ja, Ša,Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm,Šn,Šb Šo, St, Su, Sv, Sy, Sz, U, Ú Masárová Daniela, Mgr. 312 2. 041/2448836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Ga,Ge,Gi,Ku, Pastorková Marta, Mgr. 321 2. 041/2448812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, By, C, Ke, Kh, Ki, Kl,Kľ, Km, Kn, Kr, O, Ó,Fi,Fo Skorčík Peter, Mgr. 321 2. 041/2448812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
A,Dz, Dž,Ha, He, Hi, Po, Pr, Ps, Pt, Pu, Py, V,Fa,Fe,Fl Srnanková Žaneta, Ing. 314 2. 041/2448815 zaneta.srnankova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, Br, Bu, Bz, Č,I,Í, Ko, Ks, Kv, Ky, Ž Tabačárová Veronika, Mgr. 314 2. 041/2448815 veronika.tabacarova@upsvr.gov.sk
Ju,Ka,N, Ň, Šp, Šr,Št, Šu, Šv,T, Ť,Fu,W Zjatková Ivana, Mgr. 320 2. 041/2448814 zjatkova.ivana@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Chmúra Ján, Mgr. 313 2. 041/2448821 jan.chmura@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Litvová Andrea, Mgr. 313 2. 041/2448821 litvova.andrea@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Pikuláková Zuzana, Mgr. 313 2. 041/2448821 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
C, j, K. L, M, N, O Červená Patrícia, Ing. 25 2. 041/2445809 patricia.cervena@upsvr.gov.sk
CH, I, P, R. S, Š, T, Z, V Staníková Eva, Mgr. 26 2. 041/2445804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
A, B, Č, D, Ď, Dz, E, F, G, H, U, Ž Stopková Jana, Mgr. 25 2. 041/2445805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk
späť