Kontakty

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Šimášek Matej 410 3. 041/2448829 matej.simasek@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - sekretariát Stuchlíková Darina 409 3. 041/2448859 darina.stuchlikova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Getová Anna 215 1. 041/2449 819 anna.getova@upsvr.gov.sk
Kučáková Margita 208 1. 041/2449 822 margita.kucakova@upsvr.gov.sk
Macurová Janka 213. 1. 041/2449 800 janka.macurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617 Recepcia: 041/2448 800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Jarošová Jana 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, zástup MD - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Če-Čh, Pa, Po, Pi, Kot, Koť, Ž Belešová Veronika 203 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Ka, Ke, Ki, Kl, Kľ, Kv, Kov, Z, Ša Fekulová Viera 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Ma, Py, Kor, Koz, Kos Gomolová Janka 208 príz. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
Kub-Kum, Pe, Sm, Sn Kubištová Jana 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
G, Sk, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt Jurčíková Dana 207 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Si, Sj, Pu, W Kajánková Erika 212 1. 041/2448810 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, J, Koh, Koi, Sd-Se Kubašková Janka 213 1. 041/2448819 janka.kubaskova@upsvr.gov.sk
U, Ce-Cx, Me-My, Koš, Kož, Koň, Kol, Šd-Še Matysková Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
Kun, Km, Kn, Kr, Kř, Ky, Kop, Kur, Kup, Kuz, Sa, La Priečková Anna 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br-Bž, Lb-Lz, Koa, Kob, Koc, Kou, X, Y Prívarová Viera 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču-Čz, Sl, Sp-Sz, Šk-Šl Rábiková Janka 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Ča-Čd Sýkorová Janka 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
V, T, Koč Šarláková Viera 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
A, E, H, Cy-Cz, Kom, Kon, Sf-Sh, Šf-Šh Šimašková Jana 207 1. 041/2448853 jana.simaskova@upsvr.gov.sk
Projekty BAZ, ZAZ Šubíková Renáta 211 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba-Bo, Ca-Cd, Ši, Šj Vrábelová Janka 107 príz. 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Šm-Šv, O, So Vráželová Alena 106 príz. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Chabrečková Mária, zástup MD Recepcia príz. 041/2448800 maria.chabreckova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Eisnerová Anna 106 príz. 041/2448 803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Zemaníková Jana 106 príz. 041/2448 803 jana.zemanikova@upsvr.govsk
cudzinci, infokarty, povolenia Pavlíková Lenka 102 príz. 041/2448 817 lenka.pavlikova3@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Kubincová Anna 102 príz. 041/2448 817 anna.kubincova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda služieb pre občana recepcia: 041/2445802
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Č, K, L, Ľ Srničková Marcela 33 3. 041/2445806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, N, O, P, T, Z, Ž Bobeková Mária 34 3. 041/2445800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
A, H, I, J, Ma, V, W Dybalová Iveta 34 3. 041/2445800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
B, G, F, Mb - Mž Gunčagová Darina 5 3. 041/2445808 darina.guncagova@upsvr.gov.sk
C, E, R, S, Š, U, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia 405 3. 041/2448823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
autodoprava, vodič Gavenčiak Anton 406 3. 041/2448833 anton.gavenciak@upsvr.gov.sk
Kristek Tomáš 406 3. 041/2448833 tomas.kristek@upsvr.gov.sk
Králiková Marcela 403 3. 041/2448842 marcela.kralikova@upsvr.gov.sk
pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
Majáková Viera 407 3. 041/2448805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
Stročková Renáta 406 3. 041/2448833 renata.strockova@upsvr.gov.sk
Podoláková Andrea 407 3. 041/2448805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
Poláková Veronika 407 3. 041/2448805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Prívarová Ľuboslava prízemie 041/2448801 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela prízemie 041/2448801 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, Čadca upsvr_ca@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Bartusková Iveta 408 3. 041/2448848 iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Jedináková Marta 404 3. 041/2448845 marta.jedinakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Pialová Ľubomíra 404 3. 041/2448845 lubomira.pialova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania - pracovisko Turzovka
správne konanie Dobošová Darina 24 2. 041/2445810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Čadca, Raková , Zákopčie, Staškov, Organizácie - Čadca Grochalová Lucia 105 prízemie 041/2448902 lucia.grochalova@upsvr.gov.sk
Nová Bystrica, Radôstka, Stará Bystrica, Oščadnica, Skalité, § 52, § 52a) Radolská Iveta 105 prízemie 041/2448902 iveta.radolska@upsvr.gov.sk
Turzovka, Klokočov, Korňa, Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou. Olešná, Podvysoká Vráželová Alena 105 prízemie 041/2448902 alena.vrazelova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bojková Renáta 309 2. 041/2448851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina 308 2. 041/2448831 martina.barnova@upsvr.gov.sk
§ 60, NP Praxou k zamestnaniu Štensová Jana, zástup PN 307 2. 041/2448834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
§52, 52a, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Pomôž svojej obci Ďuranová Eva 310 2. 041/2448850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§ 55, 56, 60 Lašová Veronika 307 2. 041/2448834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§50j, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Chceme byť aktívny na trhu práce (50+) Gončárová Michaela 305 2. 041/2448822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§50, NP Úspešne na trhu práce akt. 1, § 51a Stopková Lenka 308 2. 041/2448831 lenka.stopkova@upsvr.gov.sk
NP Reštart- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, Výbor pre otázky zamestnanosti Melišíková Slavka 304 2. 041/2448837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53, 53a, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Pilková Iveta 303 2. 041/2448813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§52, 52a, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Pomôž svojej obci Poláková Iveta 310 2. 041/2448850 iveta.polakova3@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53c Šulová Katarína 303 2. 041/2448813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, NP Úspešne na trhu práce akt. 2 Šuriková Oľga 304 2. 041/2448837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol 306 2. 041/2448828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Kubofová Zuzana, zástup MD 306 2. 041/2448828 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
ESF Zuzčáková Zuzana, zástup MD 306 2. 041/2448828 zuzana.zuzcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP PIP (Opatrenie č. 1 - bilancia kompetencií, Opatrenie č. 2 - PIP DNO Krajňáková Eva 101 prízemie 041/2448808 eva.krajnakova2@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Hažíková Oľga 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Pripravený na prácu (PNP), IAP, OPS, voľba povolania Kučerová Lenka 103 prízemie 041/2448901 lenka.kucerova@upsvr.gov.sk
Bilancia kompetencií, IAP, OPS, voľba povolania, § 47 Veselková Mária 206 1. 041/2448804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie MUoZ (mladí UoZ do 29 rokov) Papíková Janka 206 1. 041/2448804 janka.papikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (A-K) Liščáková Jana 205 1. 041/2448811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Kocúrová Linda 205 1. 041/2448811 linda.kocurova@upsvr.gov.sk
NP PIP (Opatrenie č. 1 - bilancia kompetencií, Opatrenie č. 2 - PIP DNO Staníková Ľubomíra 101 prízemie 041/2448808 lubomira.stanikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Cabuk Ľudovít 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Bednárová Anna 216 1. 041/2449803 anna.bednarova2@upsvr.gov.sk
psychológ Halušková Danica 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
psychológ Kajanková Alžbeta 204 1. 041/2449801 alzbeta.kajankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Terézia 311 2. 041/2448826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
Gl, Gm, Go, Gr,Gs, Gu, L, Ľ, Ma Pikuláková Zuzana 314 2. 041/2448815 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk
Je, Ji, Jo,E, É, Pa, Pe, Pi, Pj, Pl, Pn, Hl, Hm, Hn, Ho, Hr, Hu,Hy, R, Ŕ,Ř,Fr Kopásková Magdaléna 320. 2. 041/2448814 Magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
Ja, Ša,Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm,Šn,Šb Šo, St, Su, Sv, Sy, Sz, U, Ú Masárová Daniela 312 2. 041/2448836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Ga,Ge,Gi, Ch, Ku, Pastorková Marta 321 2. 041/2448812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, By, C, Ke, Kh, Ki, Kl,Kľ, Km, Kn, Kr, O, Ó,Fi,Fo Skorčík Peter 321 2. 041/2448812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
Sa,Sb,Sc,Sč, Se, Sh, Sch,Si, Sk, Sl, Sm, So, Sp,Sr, Me, Mi, Ml, Mo, Mr, Mu, My, Z Kristek Juraj 312 2. 041/2448836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
A,Dz, Dž,Ha, He, Hi, Po, Pr, Ps, Pt, Pu, Py, V,Fa,Fe,Fl Srnanková Žaneta 314 2. 041/2448815 zaneta.srnankova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, Br, Bu, Bz, Č,I,Í, Ko, Ks, Kv, Ky, Ž Tabačárová Veronika 314 2. 041/2448815 veronika.tabacarova@upsvr.gov.sk
Ju,Ka,N, Ň, Šp, Šr,Št, Šu, Šv,T, Ť,Fu,W Zjatková Ivana 320 2. 041/2448814 ivana.zjatkova@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Dočárová Zuzana 313 2. 041/2448821 zuzana.docarova@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Litvová Andrea 313 2. 041/2448821 litvova.andrea@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Straková Miroslava 313 2. 041/2448821 miroslava.strakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
C, j, K. L, M, N, O Mikovčáková Zdenka 25 2. 041/2445809 zdenka.mikovcakova@upsvr.gov.sk
CH, I, P, R. S, Š, T, Z, V Staníková Eva 26 2. 041/2445804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
A, B, Č, D, Ď, Dz, E, F, G, H, U, Ž Stopková Jana 25 2. 041/2445805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halvoníková Monika 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník
Čadca – Hurbanova, Okružná č. 109,110, 111, 2681, 2981, 2984, 3001, SNP, U Krkošky, Školská, U Hluška (spodná časť); Čierne, Skalité Mikulová Mária 314 2. 041/2449818 maria.mikulova@upsvr.gov.sk
Čadca – Okružná č. 100,102,103,104, 105,106 , Chalúpkova; Dlhá nad Kysucou, Makov, Turzovka Plešivčáková Iveta 314 2. 041/2449818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
Čadca – A. Hlinku, Bajzova, Dukelských Hrdinov, Francisciho, Hollého, Hviezdoslavova, J. Bottu, Kukučínova, Ľ. Janotu, Ľ. Podjavorinskej, Májova, Mierova, Nábrežná, Palárikova, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Slov. Dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, J. Kollára, 17. Novembra, Ul. Slobody, U Buty, U Ševca, U Sihelníka, U Krkošky (časť nad poslednými panelákmi); Zákopčie, Podvysoká, Staškov Cenigová Tatiana 313 2. 041/2449836 tatiana.cenigova@upsvr.gov.sk
Čadca – M. R. Štefánika, J. Kráľa, A. Bernoláka, Jašíkova, Kysucká cesta, Komenského, Moyzesova,Horelica, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica Suchánek Vladimír 310 2. 041/2449 804 vladimir.suchanek@upsvr.gov.sk
Čadca - Ul. Staničná, Slovanská cesta, Jesenského; Bukov; Krásno nad Kysucou, Dunajov, Svrčinovec Dürschmiedová Lenka 316 2. 041/2449837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
Čadca: Okružná č. 112, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 687,688,689, Mierová, Gočárova, Vojty – Potočná, Horná; Podzávoz, Milošová, Čadečka, Drahošanka, Raková Jarabicová Gabriela 316 2. 041/2449837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník: Olešná, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Korňa; Náhradná osobná starostlivosť: písm. A - L Murčová Erika 312 2. 041/2449 821 erika.murcova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - mestá a obce okresu Zubričanová Marta 312 2. 041/2449821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť - mestá a obce okresu Delinčáková Alena 312 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté FO + záškoláctvo Jurčíková Renáta 309 2. 041/2449 806 renata.jurcikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre mladistvých a maloletých Štetiarová Anna 309 2. 041/2449806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stančová Monika 313 2. 041/2449836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kopas Pavol 310 2. 041/2449 804 pavol.kopas@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Marťáková Jana 113 príz. 041/2449833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
BU, E, F, Kl, Km, Kn,, N, O, R, Ve, Vi, Vy, W Belešová Alena 211 2. 041/2449 810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
Bl, S, Št, Frišová Alžbeta, zástup MD 108 príz. 041/2449834 alzbeta.frisova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, Dž, Pr, Pu, Py Letková Mária 210 1. 041/2449811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
A, Ba, N, U, V, W, Z, Ž Kupšová Xénia 211 1. 041/2449810 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
I, , L, Ľ, Ša, Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm, Šn, Šo, Šp, Šr, Šu, Šv Hlaváčová Martina 108 príz. 041/2449834 martina.hlavacova@upsvr.gov.sk
Ke, Kh, Ks, Kš, M Potočiarová Stanislava 211 1. 041/2449810 Stanislava.Potociarova@upsvr.gov.sk
Bi, Bo, By, Bz, Kv, Pa, Pe, Pi, Pl, Pn, Pň, Po, Ps, Pt Stranovský Marián 210 1. 041/2449811 marian.stranovsky@upsvr.gov.sk
H, Ch, Ka, Ki Urbaníková Martina 212 1. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
Jo, Ju, Kr, Ku Vavricová Katarína 109 príz. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
Br, Ja, Je, Ko Vojčiniaková Katarína 109 príz. 041/2449805 katarina.vojciniakova@upsvr.gov.sk
Be, G, Ky, T Zuzčáková Marianna 212 1. 041/2449831 marianna.zuzcakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stempinová Eva 211 1. 041/2449810 eva.stempinova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zbončáková Zuzana 107 príz. 041/2449802 zuzana.zboncakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Br, D, E, H, J, Kl, Kol, Kom, Kon, Kor, Kos, Koš, Koz, Kož, Kv, Ky, Ša, Še, Šv, U, Ve, Vi, Vy Borisová Ingrid 110 príz. 041/2449809 ingrid.borisova@upsvr.gov.sk
A, Č, G, Ke, Km, Kn, P, Šu, Va, Vo, Čičková Daniela 112 príz. 041/2449807 daniela.cickova@upsvr.gov.sk
Ba, C, Ch, I, Kot, Kov, S, Ši, Šk, Vn, Vr, Hlubinová Oľga 110 príz. 041/2449808 olga.hlubinova@upsvr.gov.sk
Bo, Ď, Ka, Ki, Kh, Ks, Kš, Ku, Kop, L, Ľ, N, R, Šč, Šn, Šo, Šp, Šr, T, Kuljovská Martina 111 príz. 041/2449827 martina.kuljovska@upsvr.gov.sk
Be, Bi, Bl, Bu, By, Bz, F, Kob, Koc, Koč, Koh, Koi, Kr, M, O, Šl, Šm, Št, W Kajánková Ľudmila 111 príz. 041/2449827 Kajankova.Ludmila@upsvr.gov.sk
Parkovacie preukazy a preukazy ŤZP + ŤZP/S Kasajová Andrea 112 príz. 041/2449807 kasajova.andrea@upsvr.gov.sk
späť