Aktuálne oznamy

operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

ZAMESTNÁVATEĽ

Person-steel MM s. r. o.

 

POZÍCIA

operátor stroja na výrobu výrobkov
z plastov

Dátum výberového konania: 
07. 05. 2024

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
zasadačka I. poschodie
č. d. 210

Hodina: 

od 09:00 hod. 

 

viac

 

Nové projekty z oblasti služieb zamestnanosti

Príspevky pre občana

Príspevok na podporu rekvalifikácie
uchádzačov o zamestnanie
Príspevok na podporu vzdelávania
záujemcov o zamestnanie
Vzdelávanie mladých dospelých

Príspevky pre zamestnávateľa

Právo na prvé zamestnanie
Podpora rozvoja zručností zamestnancov

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Zmena tlačív v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou § 53

Príspevok na dochádzku za prácou - § 53

ZMENA TLAČÍV
v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou

V rámci poskytovania príspevku na dochádzku za prácou podľa
§ 53 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypĺňať a dokladovať nové tlačivá, ktoré sú zverejnené
na Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 > ÚPSVaR (gov.sk)

 

viac

 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

ÚVEROVÁ POMOC
INFOLINKA  za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
041 2448 821
041 2448 826

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

Zoznam zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok
aj pre rodičov detí,
ktoré neprijali v spádových materských školách

 

viac

 

Kalendár informatívnych stretnutí v rámci projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo"

KALENDÁR
INFORMATÍVNYCH STRETNUTÍ

Informatívne stretnutia sa uskutočnia v rámci implementácie NP "Bezplatné dlhové poradenstvo" v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca.

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2024

Plán vykonávania opatrení
na rok 2024


autor: PhDr. Monika Halvoníková

viac

 

Prvá výplata zvýšeného prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa v sume 60 Eur/mesačne bude prvýkrát vyplatený v mesiaci február 2023 za mesiac január 2023, nakoľko prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac