Kontakty

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk
riadiťeľ Ing. Lucia Búšová 303 B 3 058 / 2445 100 lucia.busova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti JUDr. Martina Dufalová 506 5 058 / 2445 300 martina.dufalova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 058 / 2445 500 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk
riadiťeľ Ing. Lucia Búšová 303 B 3 0917 306 289 jaroslav.demian@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti JUDr. Martina Dufalová 506 5 0917 306 646 martina.dufalova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 0917 306 172 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Valentína Kováčová 301 A 3 058 / 2445 171 valentina.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ PhDr. Romana Oravcová Byt prízemie 058 / 2445 555 romana.oravcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
recepcia Anna Hustinová R prízemie 058 / 2445 222 anna.hustinova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta, IPS pre zamestnávateľov Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Kameňany, Hrlica, Muránska Zdychava, Revúca Č Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Muráň, Sása, Revúca R Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Lubeník Mgr. Martina Fabová 202 B 2 058 / 2445 203 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Sirk Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Magnezitovce, Revúca - A,D,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Ploské, Šivetice, Revúcka Lehota, Revúca – F,L Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Revúca – M,R,Ž, Jelšava L,M,N,O, Mokrá Lúka, Nandraž,Muránska Huta Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Revúca - S,Š, Jelšava A,C,Č,F,I,J, Rybník Ing. Lucia Juríčková 203 B 2 058 / 2445 205 lucia.csikova@upsvr.gov.sk
Revúca – C,H,CH, I,J,O,U,V,Z, Gemerský Sad Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Revúca – Ď,N,P,Chyžné, Turčok, Muránska Lehota Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Hucín, Sirk - Červeňany Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Revúca - K,T, Gemerské Teplice Ing. Anna Kovaľová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.kovalova@upsvr.gov.sk
Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Ť Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré Ing. Jurij Koroľ 205 A 2 058 / 2445 208 jurij.korol@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Jelšava – H,CH,K,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Ratková, Jelšava - P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Licince A-J, Jelšava D,Ď,E,G Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Licince K-Ž, Jelšava B Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
recepcia, Tornaľa - L, Gemer – A - H Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047 / 2444 222 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Gemerská Ves - A -R, Tornaľa – T,Ť Bc. Adriana Breznaníková T03 1 047 / 2444 201 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
Gemerská Ves - S -Ž, Tornaľa - A,R,N, Gemer I-Ž Ivana Dachová T03 1 047 / 2444 201 ivana.dachova@upsvr.gov.sk
Držkovce, Tornaľa - F Mgr. Anna Asztalosová T05 1 047 / 2444 202 anna.asztalosova@upsvr.gov.sk
Skerešovo, Tornaľa - G,H,Š Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T06 1 047 / 2444 203 tamas.ivan@upsvr.gov.sk
Leváre, Levkuška, Polina, Rašice, Tornaľa – Ď,D,CH,O,M Anna Melová T09 1 047 / 2444 204 anna.melova@upsvr.gov.sk
Otročok, Višňové, Tornaľa - B,C,Č,I,J Bc. Magdaléna Cselényiová T09 1 047 / 2444 204 magdalena.cselényiova@upsvr.gov.sk
Chvalová, Tornaľa – K,U Mgr. Alica Haniczková T11 1 047 / 2444 205 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Tornaľa - E,P,S,V,Z,Ž, Žiar Ing. Monika Zulová T11 1 047 / 2444 205 monika.zulova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 505 A 5 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 2 – Podpora vytvárania PM pre UoZ §52 Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec - prijímanie žiadostí Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, NP Úspešne na trhu práce príspevok pre SZČO, NP Cesta na trh práce -2 opatrenie č.3,-SZČO NP Cesta na trh práce - aktivita č.5 - cestovné pre UoZ Ing. Ján Brtáň 401 A 4 058 / 2445 401 jan.brtan@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Cesta na trh práce 2 - výdavky NP Zosúladenie RaPŽ – výdavky NP Podpora ochrany detí pred násilím Bc. Anna Paulíková 401 B 4 058 / 2445 402 anna.paulikova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – Podpora vytvárania PM u verejných zamestnávateľov, Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058 / 2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
§51a-Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - prijímanie žiadostí NP Praxou k zamestnaniu-2 - prijímanie žiadostí NP Pracuj v školskej kuchyni- prijímanie žiadostí Veronika Kovácsová 407 A 4 058 / 2445 403 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§50b-Integrácia znevýh. UoZ u zamestnávateľa prechodného zamestnania §32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov- prijímanie žiadostí §53-Príspevok na dochádzku za prácou- prijímanie žiadostí §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou- prijímanie žiadostí §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou- prijímanie žiadostí §53f-Príspevok integračnému podniku- prijímanie žiadostí §53g-Kompenzačné príspevky integračnému podniku- prijímanie žiadostí Výbor pre otázky zamestnanosti §51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe- prijímanie žiadostí NP Absolventská prax štartuje zamestnanie- prijímanie žiadostí NP Podpora Integračných podnikov- prijímanie žiadostí Ing. arch. Nataša Pásztorová 407 A 4 058 / 2445 406 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
§50-Príspevok na podporu zamestnávania znevýh. UoZ - prijímanie žiadostí §50j-Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti - prijímanie žiadostí §50k- Príspevok na podporu udržania pracovných miest - prijímanie žiadostí §55-CHD/CHP §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP- prijímanie žiadostí §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - prijímanie žiadostí §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta - prijímanie žiadostí §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov - prijímanie žiadostí CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov § 57 - Príspevok občanovi so ZP na sam. zárobkovú činnosť- prijímanie žiadostí NP Zosúladenie RaPŽ – prijímanie žiadostí PhDr. Rita Hreňová 407 B 4 058 / 2445 404 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, Publicita NP, NP DEI NS- - výdavky NP DEI III - výdavky NP EFF II - výdavky NP Absolventská prax štartuje zamestnanie - výdavky NP Praxou k zamestnanosti- výdavky NP PIP- výdavky NP Cesta na trh práce- výdavky NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne- výdavky NP Praxou k zamestnaniu-2 - výdavky Bc. Ivana Klobušníková 407 B 4 058 / 2445 404 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP PZP-3 - výdavky NP Chceme byť aktívni na trhu práce- výdavky NP Úspešne na trhu práce - výdavky NP PZ VAOTP-4- výdavky NP Hrady - výdavky NP Podpora Integračných podnikov- výdavky Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 405 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
§52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby- prijímanie žiadostí Bc. Lukáš Tolnai 504 B 5 058 / 2445 407 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
§52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby- prijímanie žiadostí Ing. Lenka Lukášová 504 B 5 058 / 2445 407 lenka.lukasova@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých UoZ 2 Mgr. Viktor Pollák 504 A 5 058 / 2445 406 viktor.pollak@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Mgr. Ľubica Schützová 207 A 2 058 / 2445 301 lubica.schutzova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 B 2 058 / 2445 302 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Jelšava - Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu PhDr. Zuzana Pavková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.pavkova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky: Mur. Dlhá Lúka, Sása, dotácie na výkon osobitného príjemcu, stravu a školské pomôcky Ing. Monika Dubecká 101 A 1 058 / 2445 511 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa, Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Ratkovské Bystré, Nandraž, Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok, Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Vajanského, Kollárova, Remeselnícka, Palkovičova, Muránska Zdychava Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok, Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Kameňany, Muráň Ing. Erika Kobzová 106 A 1 058 / 2445 516 erika.kobzova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávly : Revúca ul. : Magnezitovce, Mokrá Lúka, Rybník Revúca: ul. Strmá, Sládkovičova, J. Bottu, Magnezitárov, Š. Maliaka, Bodického, Dobšinského, Sv. Quirina, Komenského, 1. Mája, Štúrova Ing. Iveta Dolná 106 A 1 058 / 2445 516 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky obce : Hucín, Chyžné, Revúca : Francisciho, Gen. Goliana, I.Krasku, J. Kordoša, Mierová, S.Chalupku, Šafárikova, T.Vansovej, V. Clementisa Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obec : Ratková, Revúca: SNP, 1.slov. gymnázia, Partizánska, Revúčka, Ing. Mária Laciaková 106 B 1 058 / 2445 517 maria.laciakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 107 B 1 058 / 2445 518 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Ivana Nemčeková 107 B 1 058 / 2445 518 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 107 B 1 058 / 2445 518 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Simona Mišuráková 104 A 1 058 / 2445 601 simona.misurakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 104 A 1 058 / 2445 601 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T02 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 B 1 058 / 2445 602 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J,P,R, U, V, W, Z, Ž Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: H,CH,K,L,M,N,O,S , Š, T Mgr. Dominika Kubejová 107 A 1 058 / 2445 603 dominika.kubejova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Monika Krchová 104 A 1 058 / 2445 601 monika.krchova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z PhDr. Nora Szásziová T14 1 047/ 2444 601 nora.szasziova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor – agenda §12 Menšie obecné služby zák. 417/2013 Mgr. Lenka Ďurišková 502 B 5 058 / 2445 801 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Ratková, NsP Revúca, Ratkovské Bystré, Ploské, Sása, Hrlica Martin Nikmon 502 B 5 058 / 2445 801 martin.nikmon@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10, §12– Revúca, Revúčka Janka Kretová 503 A 5 058 / 2445 802 janka.kretova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 -Kameňany, Mikroregión Ratková a okolie Michaela Smereková 503 A 5 058 / 2445 802 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava, KMŠ Revúca Kováčová Lea 503 B 5 058 / 2445 803 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hucín, Gemerské Teplice, Mikroregión pod Mutňom Mgr. Marian Gosť 503 B 5 058 / 2445 803 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Sirk, Turčok, Rybník Milan Bajús 507 A 5 058 / 2445 804 milan.bajus@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Licince, Šivetice Katarína Bujňáková 507 B 5 058 / 2445 805 katarina.bujnakova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Lubeník, Revúcka Lehota, MFK Revúca, Chyžné, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, MTZ Jelšava, ZŠ I. B. Zocha Revúca Ing. Marcel Miartin 507 B 5 058 / 2445 805 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, Gemerský Sad Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 806 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca Ing. Milan Šturmankin 507 C 5 058 / 2445 806 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Nandraž, Rákoš, Magnezitovce, ZŠ J.A. Komenského, SOŠ Revúca, Mikroregión Magnezit Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 806 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Polina , Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo, Držkovce Silvia Berenteová T13 prízemie 047 / 2444 801 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové Mgr. Viktória Csetnekyová T13 prízemie 047 / 2444 801 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemerská Ves Bc. Martin Svitek T13 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 0917 308 872 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor – agenda §12 Menšie obecné služby zák. 417/2013 Mgr. Lenka Ďurišková 502 B 5 0917 458 285 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Ratková, NsP Revúca, Ratkovské Bystré, Ploské, Sása, Hrlica Martin Nikmon 502 B 5 0917 460 833 martin.nikmon@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10, §12– Revúca, Revúčka Janka Kretová 503 A 5 0917 459 983 janka.kretova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 -Kameňany, Mikroregión Ratková a okolie Michaela Smereková 503 A 5 0917 466 279 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava, KMŠ Revúca Kováčová Lea 503 B 5 0917 458 584 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hucín, Gemerské Teplice, Mikroregión pod Mutňom Mgr. Marian Gosť 503 B 5 0917 457 826 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Sirk, Turčok, Rybník Milan Bajús 507 A 5 0917 456 932 milan.bajus@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Licince, Šivetice Katarína Bujňáková 507 B 5 0917 461 110 katarina.bujnakova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Lubeník, Revúcka Lehota, MFK Revúca, Chyžné, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, MTZ Jelšava, ZŠ I. B. Zocha Revúca Ing. Marcel Miartin 507 B 5 0917 460 432 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, Gemerský Sad Bc. Mária Istóková 507 C 5 0917 458 780 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca Ing. Milan Šturmankin 507 C 5 0917 462 198 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Nandraž, Rákoš, Magnezitovce, ZŠ J.A. Komenského, SOŠ Revúca, Mikroregión Magnezit Lucia Nemogová 507 C 5 0917 465 938 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Polina , Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo, Držkovce Silvia Berenteová T13 prízemie 0917 457 828 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové Mgr.Viktória Csetnekyová T13 prízemie 0917 458 010 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemerská Ves Bc. Martin Svitek T13 prízemie 0917 457 987 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 402 A 4 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola, agenda KM, OUS, OOU Ing. Monika Vavreková 402 A 4 058 / 2445 110 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 150 zanj@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 058 / 2445 155 eva.krjakova@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 0915 854 527 zanj@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 0918 529 787 eva.krjakova@upsvr.gov.sk
späť