Kontakty

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk
riadiťeľ Ing. Jaroslav Demian 303 B 3 058 / 2445 100 jaroslav.demian@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ing. Lucia Búšová 506 5 058 / 2445 300 lucia.busova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 058 / 2445 500 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk
riadiťeľ Ing. Jaroslav Demian 303 B 3 0917 306 646 jaroslav.demian@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ing. Lucia Búšová 506 5 0917 306 289 lucia.busova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 0917 306 172 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Valentína Kováčová 301 A 3 058 / 2445 171 valentina.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ PhDr. Romana Oravcová Byt prízemie 058 / 2445 555 romana.oravcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov D,F,G,H Mgr. Erika Gallová 403 A 4 058 / 2445 701 erika.gallova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov I,J,K,L,M,N,O Mgr. Marian Málik 403 A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov P,S,U,V,Z,Ž Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov A, B, C, E, CH, R, T Mgr. Michaela Niemieczová 403 B 4 058 / 2445 702 michaela.niemieczova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť- priezvisko klientov P,R,T,U,V,Z,Ž a pestúnska starostlivosť- Mgr. Miroslava Čorbová 404 A 4 058 / 2445 704 miroslava.corbova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť- priezvisko klientov G, H, CH, I, J, K a pestúnska starostlivosť – priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K Bc. Erika Dendešiová 404 A 4 058 / 2445 703 erika.dendesiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov L, M, N, O, S, Š Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445 705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Marta Pregunová 406 A 4 058 / 2445 706 marta.pregunova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Diana Šarníková 406 A 4 058 / 2445 706 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Mgr. Ľubica Schützová 207 A 2 058 / 2445 301 lubica.schutzova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 B 2 058 / 2445 302 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
recepcia Anna Hustinová R prízemie 058 / 2445 222 anna.hustinova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta, IPS pre zamestnávateľov Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Kameňany, Hrlica Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Muráň, Sása Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Lubeník Mgr. Erika Zánová 202 B 2 058 / 2445 203 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Sirk Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Magnezitovce, Revúca - A,D,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Ploské, Šivetice, Revúca – F,L Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Revúca – M,R,Ž, Mokrá Lúka, Nandraž,Muránska Huta Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Revúca - S,Š, Rybník Ing. Lucia Juríčková 203 B 2 058 / 2445 205 lucia.csikova@upsvr.gov.sk
Revúca – C,H,CH, I,J,O,U,V,Z, Gemerský Sad Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Revúca – Ď,N,P,Chyžné, Turčok, Muránska Lehota Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Hucín Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Revúca - K,T, Gemerské Teplice Ing. Anna Kovaľová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.kovalova@upsvr.gov.sk
Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Č,Ť, Revúcka Lehota Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré Ing. Jurij Koroľ 205 A 2 058 / 2445 208 jurij.korol@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Jelšava – D,H,CH,K,L,M,N,O,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Ratková, Jelšava - I,J,P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Licince A-J, Jelšava E,F,G, Muránska Zdychava Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Licince K-Ž, Jelšava A-Č Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Tornaľa - R.N, Gemer – A - L Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 2 047 / 2444 222 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Gemerská Ves - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Tornaľa – A,M Bc. Adriana Breznaníková T03 2 047 / 2444 201 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
Gemerská Ves - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Tornaľa - V,Z Mgr. Mária Dzugasová T03 2 047 / 2444 201 maria.dzugasova2.@upsvr.gov.sk
Držkovce, Tornaľa - F,T,Ť Mgr. Anna Asztalosová T05 2 047 / 2444 202 anna.asztalosova@upsvr.gov.sk
Skerešovo, Tornaľa - G,H,Š Alica Kurhajcová T06 2 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Tornaľa - R.N, Gemer – M – Ž, agent VM PhDr. Tamás Iván T06 2 047 / 2444 203 tamas.ivan@upsvr.gov.sk
Leváre, Levkuška, Polina, Rašice, Tornaľa – Ď,D,CH,I,J,O Anna Melová T09 2 047 / 2444 204 anna.melova@upsvr.gov.sk
Otročok, Višňové, Tornaľa - B,C,Č Bc. Magdaléna Cselényiová T09 2 047 / 2444 204 magdalena.cselényiova@upsvr.gov.sk
Chvalová, Tornaľa – K,U Mgr. Alica Haniczková T11 2 047 / 2444 205 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Tornaľa - E,P,S,V,Z,Ž Ing. Monika Zulová T11 2 047 / 2444 205 monika.zulova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu obce Mgr. Zuzana Pavková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.pavkova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Muránska Zdychava, Muránska Dlhá Lúka: K,L,N,O Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Magnezitovce, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa, Muránska Dlhá Lúka: B Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava, Mokrá Lúka, Ratkovské Bystré, Nandraž, Muránska Dlhá Lúka: R,S,Š,T,V,Z Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok, Mokrá Lúka: G Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rybník, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka: A,C,D,F,H,CH,J, Revúca: Jesenského, Sládkovičova, Maliaka, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Qurina, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Bodického, Vajanského, Kollárova, Dobšinského, Remeselnícka, Palkovičova Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok, Muránska Dlhá Lúka: M Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Kameňany, Muráň, Muránska Dlhá Lúka: P, Revúca: Strmá Ing. Erika Kobzová 106 A 1 058 / 2445 516 erika.kobzova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné, Revúca: Francisciho, Gen. Goliana, I. Krasku, J. Kordoša, J. Bottu, Magnezitárov, Mierová, S. Chalupku, Šafárikova, T. Vansovej, V. Clementisa, Sása:D,I,K,T Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obec:Ratková, Revúca: SNP, 1.slov. gymnázia, 1. Mája, Komenského, Štúrova,Partizánska Revúčka, Sása:F,G,H,M,O,P,R,S Ing. Mária Laciaková 106 B 1 058 / 2445 517 maria.laciakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Mário Révész 104 A 1 058 / 2445 601 mario.revesz@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Ivana Nemčeková 107 B 1 058 / 2445 518 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T02 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. 105 A 1 058 / 2445 600 klaudia.kontrova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 B 1 058 / 2445 602 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J,P,R, U, V, W, Z, Ž Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: H,CH,K,L,M,N,O,S , Š, T Mgr. Dominika Kubejová 107 A 1 058 / 2445 603 dominika.kubejova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Monika Krchová 104 A 1 058 / 2445 601 monika.krchova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z PhDr. Nora Szásziová T14 1 047/ 2444 601 nora.szasziova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 505 A 5 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - Podpora vytvárania PM pre UoZ, NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
§53-Príspevok na dochádzku za prácou, §53b-Príspevok na dopravu do zamestnania, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, NP Cesta na trh práce - Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe Ing. Ján Brtáň 401 A 4 058 / 2445 401 jan.brtan@upsvr.gov.sk
Agenda AOTP §52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Bc. Anna Paulíková 401 B 4 058 / 2445 402 anna.paulikova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – Podpora vytvárania PM u verejných zamestnávateľov, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058 / 2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
§51a-Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, Veronika Kovácsová 407 A 4 058 / 2445 403 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, §32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov, §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP UDNUoZ s využitím neštátnych služieb, §50b-Integrácia znevýh. UoZv sociálnom podniku, NP cesta na trh práce - Podpora vytvárania PM v sociálnych podnikoch, NP Hrady, NP- „Reštart- príležitosť DN vrátiť sa na trh práce“- O2, Výbor pre otázky zamestnanosti Ing. arch. Nataša Pásztorová 407 A 4 058 / 2445 403 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
§50-Príspevok na podporu zamestnávania znevýh. UoZ, §50j-Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti, §50k- Príspevok na podporu udržania pracovných miest, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59-Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, § 57-Príspevok občanovi so ZP na sam. zárobkovú činnosť, NP Šanca na zamestnanie, NP Cesta na trh práce -Poskytovanie finančného príspevku na dochádzku za prácou PhDr. Rita Hreňová 407 B 4 058 / 2445 404 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov,Publicita NP, NP Šanca na zamestnanie, NP DEI NS, NP EFF II, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP Praxou k zamestnanosti, NP UDNUoZ s využitím neštátnych služieb, NP Vzdelávanie mladých UoZ, NP PIP, NP Cesta na trh práce, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP VAOTP pre mladých Bc. Ivana Klobušníková 407 B 4 058 / 2445 404 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP PZP, NP PZP2 NP Chceme byť aktívni na trhu práce, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Úspešne na trhu práce ,NP PZ VAOTP,VAOTP-2, VAOTP-3, NP Hrady, NP Vzdelávanie UoZ, NP Šanca pre mladých Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 405 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
NP – „Šanca pre mladých“, NP – „Reštart pre mladých UoZ“, NP- „Reštart- príležitosť DN vrátiť sa na trh práce Mgr. Martina Fabová 606 6 058 / 2445 406 martina.fabova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor – agenda §12 Menšie obecné služby zák. 417/2013 Mgr. Lenka Ďurišková 501 B 5 058 / 2445 801 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Ratková, NsP Revúca, Ratkovské Bystré, Ploské, Sása, Hrlica Martin Nikmon 502 B 5 058 / 2445 801 martin.nikmon@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10, §12– Revúca, Revúčka Janka Kretová 503 A 5 058 / 2445 802 janka.kretova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 -Kameňany Michaela Smereková 503 A 5 058 / 2445 802 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Licince, Šivetice, KMŠ Revúca Kováčová Lea 503 B 5 058 / 2445 803 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hucín, Gemerské Teplice, Mikroregión pod Mutňom Mgr. Marian Gosť 503 B 5 058 / 2445 803 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Sirk, Turčok, Rybník Milan Bajús 507 A 5 058 / 2445 804 milan.bajus@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava Roman Pollák 507 B 5 058 / 2445 805 roman.pollak@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Lubeník, Revúcka Lehota, MFK Revúca, Chyžné, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, MTZ Jelšava, ZŠ I. B. Zocha Revúca Ing. Marcel Miartin 507 B 5 058 / 2445 805 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, PSLG Revúca, Gemerský Sad Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 806 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca Ing. Milan Šturmankin 507 C 5 058 / 2445 806 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Nandraž, Rákoš, Magnezitovce, ZŠ J.A. Komenského, SOŠ Revúca Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 806 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Polina , Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo Silvia Berenteová T13 prízemie 047 / 2444 801 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové Bc.Viktória Csetnekyová T13 prízemie 047 / 2444 801 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Gemerská Ves, Držkovce Martin Svitek T13 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 0917 308 872 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor – agenda §12 Menšie obecné služby zák. 417/2013 Mgr. Lenka Ďurišková 501 B 5 0917 458 285 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Ratková, NsP Revúca, Ratkovské Bystré, Ploské, Sása, Hrlica Martin Nikmon 502 B 5 0917 460 833 martin.nikmon@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10, §12– Revúca, Revúčka Janka Kretová 503 A 5 0917 459 983 janka.kretova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 -Kameňany Michaela Smereková 503 A 5 0917 466 279 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Licince, Šivetice, KMŠ Revúca Kováčová Lea 503 B 5 0917 458 584 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hucín, Gemerské Teplice, Mikroregión pod Mutňom Mgr. Marian Gosť 503 B 5 0917 457 826 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Sirk, Turčok, Rybník Milan Bajús 507 A 5 0917 456 932 milan.bajus@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava Roman Pollák 507 B 5 0917 461 110 roman.pollak@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Lubeník, Revúcka Lehota, MFK Revúca, Chyžné, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, MTZ Jelšava, ZŠ I. B. Zocha Revúca Ing. Marcel Miartin 507 B 5 0917 460 432 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, PSLG Revúca, Gemerský Sad Bc. Mária Istóková 507 C 5 0917 458 780 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca Ing. Milan Šturmankin 507 C 5 0917 462 198 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Nandraž, Rákoš, Magnezitovce, ZŠ J.A. Komenského, SOŠ Revúca Lucia Nemogová 507 C 5 0917 465 938 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Polina , Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo Silvia Berenteová T13 prízemie 0917 457 828 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové Bc.Viktória Csetnekyová T13 prízemie 0917 458 010 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 a agenda AOTP §52 dohody s UoZ – Tornaľa, Gemerská Ves, Držkovce Martin Svitek T13 prízemie 0917 457 987 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas nad 29 rokov, písm.: A,B,C,Č,D,Ď, NP „ Pripravený na prácu Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas nad 29 rokov, písm.:,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 312 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas nad 29 rokov, písm.: E,É,F,G, H,CH,I,Í,J,N,O,Ó,P Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 313 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Mgr. Oľga Hižnayová 604 A 6 058 / 2445 316 olga.hiznayova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Mgr. Simona Szentandrassiová 604 B 6 058 / 2445 317 simona.szentandrassiova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Ing. Lenka Gordianová 607 B 6 058 / 2445 319 lenka.gordianova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Mgr. Ľubica Ligártová T07 1 047 / 2444 311 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Ing. Zuzana Ivánová T08 1 047 / 2444 312 zuzana.ivanova2@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 402 A 4 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola, agenda KM, OUS, OOU Ing. Monika Vavreková 402 A 4 058 / 2445 110 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 150 zanj@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 058 / 2445 155 eva.krjakova@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 0915 854 527 zanj@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 0918 529 787 eva.krjakova@upsvr.gov.sk
späť