Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - detašované pracovisko Tornaľa

Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047/ 2444 513 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Adriana Breznaníková T01 1 047/ 2444 513 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
späť