Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Denisa, Mgr. 206 2 044/2440510 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk
Recepcia Galicová Iveta 202 2 044/2440555 iveta.galicova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KOS-KOU, MN-MŽ, ŠA-ŠS Húleková Libuša, Bc. 203 2 044/2440671 libusa.hulekova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: POS-PŽ, SM-SŽ Priechodská Soňa, Mgr. 203 2 044/2440454 sona.priechodska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KOV-KR, HOM-HZ, GL-GŽ Poliaková Renata 204 2 044/2440455 renata.poliakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: Baláž, BA-BALU, CH, O, ŠT-ŠŽ Babková Oľga, Mgr. 204 2 044/2440519 olga.babkova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: V, SA-SL, GA-GK Perončíková Martina, Ing. 205 2 044/2440317 martina.peroncikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KS-KŽ, L, Ľ, Ĺ Glončáková Kamila, Mgr. 205 2 044/2440552 kamila.gloncakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: Balážová, T, Ť Riessová Alena 207 2 044/2440556 alena.riessova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KA-KOJ, F, E, I, Í, Y Kráľ Patrik 207 2 044/2440672 patrik.kral@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: C, Č, D, Ď, N, Ň, DZ-DŽ Bušová Ivana. Mgr. 208 2 044/2440670 ivana.busova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BALV-BOB, R, Ŕ, W Rybanská Jana, Mgr. 208 2 044/2440554 jana.rybanska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: MA-ML, KOK-KOR Tekelová Zuzana, Ing. 210 2 044/2440404 zuzana.tekelova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: PA-PEŤ, HA-HOL, Ilavská Denisa, Mgr. 210 2 044/2440516 denisa.ilavska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BOC-BŽ, U, Ú, Z, Ž Sokolová Elena 211 2 044/2440518 elena.sokolova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: A, Á, J, PEU-POR Dančová Katarína, PhDr. 211 2 044/2440526 katarina.dancova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Recepcia 16 2
Priezviská začínajúce na: A, Á, C, F, CH, N, Š, Z Tkáčová Jana, Mgr. 14 2 044/2441521 jana.tkacova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: J, K, PA-PĎ Ondrušová Veronika, Bc. 14 2 044/2441322 veronika.ondrusova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: B, I, Í, Y, O, PE-PŤ Halušková Lucia, Mgr. 8 2 044/2441524 lucia.haluskova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: E, G, L, Ľ, R, U, Ž Bohmerová Gabriela 8 2 044/2441313 gabriela.bohmerova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Č, D, Ď, DZ, DŽ, PU-PŽ, S, T, Ť Bohmerová Eva 10 2 044/2441520 eva.bohmerova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: H, M, V, W Chodás Lukáš 10 2 044/2441323 lukas.chodas@upsvr.gov.sk
späť