Aktuálne oznamy

Nové projekty z oblasti služieb zamestnanosti

NÁRODNÉ PROJEKTY

 

viac

 

Štipendium pre talentovaných domácich študentov

Štipendium pre talentovaných domácich študentov

Podávanie žiadostí o štipendium pre talentovaných domácich študentov pre akademický rok 2024/2025 je už spustené!

Otvorené bude do 1.7.2024 do 23:59 (SELČ), preto si podanie žiadosti nenechávaj na poslednú chvíľu. 

Ak máš o štipendium záujem, pozorne si prečítaj informácie, vytvor si svoj používateľský profil a následne si podaj záväznú žiadosť. 

Štipendium pre talenty - PortalVS.sk

 

viac

 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

ÚVEROVÁ POMOC
INFOLINKA  za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                    Liptovský Mikuláš
044/2440555

 

viac

 

BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADNE

 

viac

 

Výzva č. 1

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Pozor zmena od 1.1.2024 – podávanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

S účinnosťou od 01.01.2024 je zamestnávateľ povinný predkladať tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023“ už len elektronicky prostredníctvom stránky www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Ročný výkaz je potrebné vyplniť v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Preukázanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 bude možné až po ukončení kalendárneho roka 2023, od 01.01.2024 najneskôr do 31.3.2024.

Ďalšie potrebné informácie nájdete na: Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP > ÚPSVaR (gov.sk).

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Plán vykonávaných opatrení

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2023

 

viac

 

ОГОЛОШЕННЯ про змiну джерела фiнaнсування фiнaнсовоi допомоги POP UA

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac