Aktuálne oznamy

Oznámenie o zmene úradných hodín od 4.1.2021 do odvolania

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne:pondelok – piatok nestránkový deň

Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.
Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

 

viac

 

Vydávanie potvrdení pre Daňový úrad

Potvrdenia k ročnému zúčtovaniu dane o dobách evidencie a poberaní príspevkov z úradu práce, môžete žiadať aj elektronicky.
Daňový úrad bude  potvrdenia akceptovať aj naskenované a poslané v prílohe e-mailovej správy.
Daňový úrad nebude požadovať originály potvrdení.

 

viac

 

Prvý kontakt pre klientov

Prvý kontakt pre klientov

E-mail: LM@upsvr.gov.sk Telefónne číslo: 044/2440999

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Zmena úradných hodín od 14.12.2020

 

Vážení klienti, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa od 14. decembra 2020 do odvolania menia úradné hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku

Pondelok  8:00 - 11:00
Utorok      8:00 - 11:00
Streda    13:00 - 16:00
Štvrtok     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok       8:00 - 11:00

Naďalej sa do priestorov úradov práce neodporúča vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK).
Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

 

viac

 

Oznam

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Oznam o povinnosti zúčastňovať sa aktivačných prác

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2020

 

viac

 

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk k 31.12.2019

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac