Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olejníková Dana, Mgr. 310 3 044/2440600 dana.olejnikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Beňová Lucia, Mgr. 311 3 044/2440621 lucia.benova2@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Trégerová Diana, Mgr. 311 3 044/2440621 diana.tregerova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Adamicová Michaela, Mgr. 311 3 044/2440621 michaela.adamicova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Durdíková Ľubica, Mgr. 404 4 044/2440609 lubica.durdikova@upsvr.gov.sk
referentka Poliaková Anita, Mgr. 404 4 044/2440602 anita.poliakova@upsvr.gov.sk
referentka Škarbová Viera, Mgr. 405 4 044/2440603 viera.skarbova@upsvr.gov.sk
referentka Mikoczyová Martina, Mgr. 405 4 044/2440451 martina.mikoczyova@upsvr.gov.sk
referentka Mikušová Lenka, Mgr. 406 4 044/2440605 lenka.mikusova@upsvr.gov.sk
referentka Debnáriková Katarína, Mgr. 406 4 044/2440606 katarina.debnarikova@upsvr.gov.sk
referentka Paulusová Jana, Mgr. 407 4 044/2440601 jana.paulusova2@upsvr.gov.sk
referent Jančuška Rudolf, PhDr. 407 4 044/2440608 rudolf.jancuska@upsvr.gov.sk
referentka Tacelová Michaela, Bc. 408 4 044/2440501 michaela.tacelova@upsvr.gov.sk
referentka Chudá Katarína, Mgr. 408 4 044/2440604 katarina.chuda@upsvr.gov.sk
späť