Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Podhorányová Gabriela, Mgr. 104 1 044/2440640 gabriela.podhoranyova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Bauer Daniel, MUDr. 105 1 044/2440674 daniel.bauer@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Androvičová Petra, MUDr. 105 1 044/2440674 petra.androvicova@upsvr.gov.sk
posudkové Ščambová Iveta, Mgr. 103 1 044/2440644 iveta.scambova@upsvr.gov.sk
posudkové Kubíková Petranová Simona, Mgr. 103 1 044/2440551 simona.petranovakubikova@upsvr.gov.sk
posudkové Repčeková Andrea, Mgr. 109 1 044/2440673 andrea.repcekova@upsvr.gov.sk
posudkové Rúčková Erika, Mgr. 109 1 044/2440320 erika.ruckova@upsvr.gov.sk
ŤZP Rumanská Ivana, Bc. 110 1 044/2440641 ivana.rumanska@upsvr.gov.sk
ŤZP Nahálková Viera, Mgr. 110 1 044/2440517 viera.nahalkova@upsvr.gov.sk
ŤZP Šimovčiaková Petra, Mgr. 111 1 044/2440642 petra.simovciakova@upsvr.gov.sk
ŤZP Užíková Ľudmila, Mgr. 111 1 044/2440646 ludmila.uzikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Zázrivá Martina, Ing. 111 1 044/2440645 martina.gvozdiakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Krivániková Magdaléna, Mgr 16 prízemie 044/2440701 magdalena.krivanikova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Adamčík Jaroslav, Mgr. 16 prízemie 044/2440701 jaroslav.adamcik@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
ŤZP Bobríková Dana 5 2 044/2441645 dana.bobrikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Lehotská Katarína, Bc. 5 2 044/2441647 katarina.lehotska@upsvr.gov.sk
ŤZP Cibulová Barbora, Mgr. 5 2 044/2441646 barbora.cibulova@upsvr.gov.sk
späť