Zamestnanci ústredia PSVR

Zamestnanci ústredia PSVR

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES poradca Kubovičová Zuzana, Ing. 201 2 044/2440303 zuzana.kubovicova@upsvr.gov.sk
informatik - oddelenie prevádzky Hrabovský Ľuboš 209 2 044/2440150 lubos.hrabovsky@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Urbanovičová Ľubica 312 3 044/2440173 lubica.urbanovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Ilavská Jana, Ing. 312 3 044/2440121 jana.ilavska@upsvr.gov.sk
späť