Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Brinziková Adriana, Mgr. 118 1 031/2440-600 adriana.brinzikova@upsvr.gov.sk
kurátor Polanský Pavol, PhDr. 116 1 031/2440-607 pavol.polansky@upsvr.gov.sk
kurátor Pauleje Andrea, Mgr. 116 1 031/2440-607 andrea.pauleje@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Iveta Reiszová, Mgr. 117 1 031/2440-605 iveta.reiszova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Jana Podolinská,Mgr. 117 1 031/2440-605 jana.podolinska@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Erika Balázsová, Mgr. 102/A 1 031/2440-608 erika.balazsova@uspvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Kornélia Cséfalvaiová, PhDr. 102/A 1 031/2440-608 kornelia.csefalvaiova@upsvr.gov.sk
ohrozená rodina Henrieta Konczová, Mgr. 102/B 1 031/2440-606 henrieta.konczova@upsvr.gov.sk
ohrozená rodina Eva Nagyová, Mgr. 117 1 031/2440-605 eva.nagyova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Anita Zöld, Mgr. 101 1 031/2440-601 anita.zold@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Hedviga Bíziková, Bc 101 1 031/2440-601 hedviga.bizikova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Anita Šandalova, Mgr. 101 1 031/2440-602 anita.sandalova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Karin Némethová, Mgr. 101 1 031/2440-602 karin.nemethova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zoltán Nagy, Mgr. 116 1 031/2440-607 zoltan.nagy@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Eugen Milinszky, Mgr. 116 1 031/2440-607 eugen.milinszky@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lívia Zuzáková, Mgr. 119 1 031/2440-610 livia.zuzakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Irena.Baková, Mgr. 119 1 031/2440-610 irena.bakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník - asistent Iveta Sükeová, Bc. 119 1 031/2440-610 iveta.sukeova@uspvr.gov.sk
späť