Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bódis Július, Mgr. 8 prízemie 031/2440-318 Julius.Bodis@upsvr.gov.sk
D, Ď, I, Je, Jo, Jó, Ju, Kh, Ki, Kl, Km, Kn, Le, Li, Lo, Lö, Lő, Lu, Ma, Má, Ml, Sk, Sl, Sm, Sn, Sp, Sr, Su, Sü, Sv, Sz, Z, Zs, Ž Csölleová Kornélia 2 prízemie 031/2440-323 Kornelia.Csolleova@upsvr.gov.sk
Ba, Bá, Be, Bé, Bo, Bö, Bó, Br, Ja, Já, Na, Ná, No, Ny, Se, Sh, Sch, Vch, Vo, Vö, Vy, W Bokrosová Mária 2 prízemie 031/2440-323 Maria.Bokrosova@upsvr.gov.sk
A, Á, Fa, Fá, Fo, Fö, Fr, Fu, Fü, Me, Mé, Mi, O, Ö, Ó, St, T, Va, Vá Tóthová Viola 2 prízemie 031/2440-319 Viola.Tothova@upsvr.gov.sk
Bi, Bí, Bl, Gö, Gó, Gő, Gr, Gu, Gú, Gy, Ko, Kö, Kó, Kő, La, Lá, Ne, Né, Pa, Pá, Pi, Pu, Sa, Sá, Š, Ve, Vé, Vl, Vr Vida Mária 2 prízemie 031/2440-319 Maria.Vida@upsvr.gov.sk
Bu, Bü, Bú, C, Č, Fe, Ga, Gá, Gd, Ge, Gé, Gi, Gl, Go, Ha, Há, Hi, Hl, Ho, Hö, Hr, Po, Pö, Pó, Pő, Si, Sí, So, Só Hölgyeová Monika 3 prízemie 031/2440-321 Monika.Holgyeova@upsvr.gov.sk
E, É, Fi, Fl, He, Hé, Hu, Ka, Ká, Ke, Ké, Kr, Ku, Kü, Kú, Kv, Mo, Mó, Mr, Mu, Mú, Pe, Pé, Pr, R, Ř, U, Ü, Ú, Vi, Ví Egriová Henrieta 3 prízemie 031/2440-321 Henrieta.Egriova@upsvr.gov.sk
Oznámenia (recepcia) Vargová Erika 1 prízemie 031/2440-324 Erika.Vargova2@upsvr.gov.sk
Oznámenia (recepcia) Végh Erzsébet 1 prízemie 031/2440-324 Erzsebet.Vegh@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta, hromadné prepúšťanie Váriová Renáta, Bc. 20 prízemie 031/2440-310 Renata.Variova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov Rácz Evelin, Mgr. 22 prízemie 031/2440-410 Evelin.Racz@upsvr.gov.sk
agent pre voľné prac. miesta, povinný podiel zamest. občanov so ZP, skončenie prac. pomeru s občanom so ZP Csémyová Eva, Bc. 22 prízemie 031/2440-410 Eva.Csemyova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie cudzincov Holočiová Henrieta 22 prízemie 031/2440-315 Henrieta.Holociova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov - prac. Veľký Meder Árendášová Dana, Bc. 7 1 031/2443-351 Dana.Arendasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šamorín, Bratislavská 35
Báč, Čenkovce, Lehnice A-O, Oľdza, Veľká Paka, Šamorín P, S, Š, T, Ť, Zlaté Klasy A-B, M Sliva Palkovičová Diana, Bc. 2 prízemie 031/2442-342 Diana.Slivapalkovicova@upsvr.gov.sk
Horný Bar, Rohovce, Šamorín U, V, W, Z, Ž, Lehnice P-Ž, RECEPCIA Horváthová Sabina 3 prízemie 031/2442-340 Sabina.Horvathova@upsvr.gov.sk
Lehnice P-Ž, Hviezdoslavov A-K, Nov. Život-Eliášovce, Nov. Život-Tonkovce, Nov. Život-Vojtechovce, Blatná n/O, Šamorín A-B, K, L, Zlat. Klasy R Jankóová Alžbeta 5 prízemie 031/2442-343 Alzbeta.Jankoova@upsvr.gov.sk
Bellová Ves, Blahová, Čakany, Janíky, Kvetoslavov, Macov, Mierovo, Šamorín C-J, Zlat. Klasy I, J, K, L, N, O, P, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Lagová Dáša 13 prízemie 031/2442-117 Dasa.Lagova@upsvr.gov.sk
Dobrohošť, Kyselica, Hubice, Hviezdoslavov L-Z, Štvrtok n/O, Trnávka, Vojka nad Dunajom, Šamorín M, N, O, R, Zlat. Klasy C-Ch Koleszárová Judita 14 prízemie 031/2442-346 Judita.Koleszarova@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľký Meder, Okočská 1
D-Ď, I, G, M, O Barta Vojtech 3 prízemie 031/2443-118 Vojtech.Barta@upsvr.gov.sk
A, B, K, R, S, Š Soósová Renáta 3 prízemie 031/2443-118 Renata.Soosova@upsvr.gov.sk
C-Č, F, H, E-É, N, P, T, U, V, W, Z, Ž Csehová Eva 4 prízemie 031/2443-353 Eva.Csehova@upsvr.gov.sk
späť