Národné projekty v programovom období 2014-2020

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.employment.gov.sk  www.esf.gov.sk

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

logo


 

Národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

 

viac

 

Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) vo veku 50 rokov a viac v  zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

 

viac

 

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Cieľom projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom získania a prehlbovania pracovných zručností. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít.

 

viac

 

Národný projekt „Šanca na zamestnanie“

Oprávnenou aktivitou je podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ, s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ, u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace.

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac