Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent VPM Karoľová Oľga, Ing. 10 prízemie 057/2440 272 olga.karolova@upsvr.gov.sk
agent VPM, agenda cudzinci, informačné karty Hrib Ladislav, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
agent VPM + HP Rusňaková Iveta, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
späť