Spojovateľka ÚPSVR Humenné

Spojovateľka ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné 057/2440 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Spojovateľka ÚPSVR Humenné 29 prízemie 057/2440 999
fax 29 prízemie 057/2440 109
späť