Aktuálne oznamy

Oznam o kontaktoch

Telefónne čísla a maily zamestnancov sú zverejnené TU

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

OZNÁMENIE

Z dôvodu vyhlásenia  núdzového  stavu  a  nepriaznivej  epidemiologickej  situácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice oznamuje, že klienti  budú vybavovaní s účinnosťou

                                                     Odo dňa 16.12. 2020

v klientskych centrách zriadených na pracoviskách ÚPSVaR na prízemí:          

  • Staničné   námestie č. 9, Košice
  • Popradská 74, Košice
  • Žižkova 21, Košice
  • Ul. ČSA č. 13, Moldava nad Bodvou

Ak má občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže si podať žiadosť osobne v klientskom centre ÚPSVR Košice,  ale aj:

  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom
  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (mail) 

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže občan priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti je k dispozícii na stránke

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

V klientskych centrách je potrebné dodržiavať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia:

  • rúška, dezinfekcia, odstup, vlastné pero
  • zákaz vstupu rodičov s deťmi
  • zákaz vstupu súkromných návštev

 

Hygienická prestávka v klientskom pracovisku denne v čase:

od 10:00 do 10:10 hod.
od 11:00 do 11:10 hod.
od 13:30 do 13:40 hod.

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Nariadenie vlády SR o aktivácii osôb podľa § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Vážené občianky, Vážený občania

Dovoľujeme si Vás informovať o Nariadení vlády SR č. 184/2020 Z. z. zo dňa 24.6.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorého účinnosť nadobúda platnosť dňom 1.7.2020. ...

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

DÔLEŽITÉ

Všetky potrebné informácie k národnému projektu „PRVÁ POMOC“, žiadosť a postup pri podaní žiadosti nájdu záujemcovia na webovej stránke : www.pomahameludom.sk

Zaslaním žiadostí prostredníctvom uvedenej stránky je proces vybavovania najjednoduchší a najrýchlejší. Nesprávne a neúplne vyplnené žiadosti budú vrátené žiadateľovi na dopracovanie, čo spomalí priebeh poskytnutia finančného príspevku.

Žiadame zamestnávateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVEJ POMOCI“, aby svoje žiadosti zasielali prostredníctvom E-mailovej adresy : pomahameludom.KE@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Zmena úradných hodín

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od 1.1.2019

Zamestnávateľ je s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle § 62 ods.6 zákona o službách zamestnanosti povinný oznámiť voľné pracovné miesto (VPM) a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).
Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca, vrátane VPM, ktoré je podporené nástrojmi aktívnych opatrení na trhu práce. Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest je obmedzenie platnosti maximálnej životnosti VPM najviac na 1 rok od nahlásenia ponuky. Ak úrad zistí, že zamestnávateľ neoznámil VPM, osloví zamestnávateľa, aby vykonal nápravu a následne spolupracuje s referátom kontroly úradu. Zamestnávateľovi za porušenie povinnosti oznámiť VPM ústredie a úrad uloží pokutu do 300 eur.

Bližšie informácie Vám podajú zamestnanci OSO - Referátu služieb pre zamestnávateľa osobne na ÚPSVR Košice, Popradská 74. 2. poschodie, telefonicky alebo mailom :
1. Ing. Miroslav Duda, č.t. 055/2442151, mail : Miroslav.Duda@upsvr.gov.sk
2. Ing. Anna Pisarčíková, č.t. 055/2442209, mail : Anna.Pisarcikova@upsvr.gov.sk
3. Bc. MIlan Húlan, č.t. 055/2442218, mail: Milan.Hulan@upsvr.gov.sk
4. Ing. Róbert Novák, č.t. 055/2442203, mail: Robert.Novak@upsvr.gov.sk

Nahláška_VPM_rok2019.xlsx

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac