Referát kontroly

Referát kontroly, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Jakeš Igor, Ing. 608 6 055/2440130 Igor.Jakes@upsvr.gov.sk
Feješová Katarína, Ing. 608 6 055/2440132 Katarina.Fejesova@upsvr.gov.sk
Komáromiová Erika, Ing. 608 6 055/2440171 Erika.Komaromiova@upsvr.gov.sk
Pavlovič Peter, Ing. 607 6 055/2440137 Peter.Pavlovic@upsvr.gov.sk
Sitkárová Andrea, Mgr. 607 6 055/2440137 Andrea.Sitkarova@upsvr.gov.sk
späť