Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
riaditeľka odboru Farkašová Renáta, Ing. 107 1 047/2441 300 renata.farkasova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Gáfriková Slávka, Ing.  104 1 047/2441 309 slavka.gafrikova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Galádová Katarína, Bc. 104 1 047/2441 319 katarina.galadova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Kováčiková Zuzana, Ing. 210 2 047/2441 450 zuzana.kovacikova@upsvr.gov.sk
Baityová Edita, Mgr. 209 2 047/2441 413 edita.baityova@upsvr.gov.sk
Blahutová Radka, Mgr. 208 1 047/2441 469 radka.blahutova@upsvr.gov.sk
Hoduláková Zuzana, Ing. 209 2 047/2441 459 zuzana.hodulakova@upsvr.gov.sk
Ternóczka Lucia, Mgr. 208 2 047/2441 470 lucia.ternoczka@upsvr.gov.sk
Rubintová Andrea, Bc. 208 2 047/2441 472 andrea.rubintova@upsvr.gov.sk
Tuktamyševová Miroslava, Ing. 207 2 047/2441 451 miroslava.tuktamysevova@upsvr.gov.sk
Farkašová Adriana, Ing. 207 2 047/2441 452 adriana.farkasova@upsvr.gov.sk
Tamásová Jana, Ing. 307 3 047/2441 460 jana.tamasova@upsvr.gov.sk
Pinková Silvia, Ing. 307 3 047/2441 466 silvia.pinkova@upsvr.gov.sk
projekt Pomáhame odídencom - komunikátor Arkhanhelska Yuliia, Mgr. 310 3 047/2441 473 yuliia.arkhanhelska@upsvr.gov.sk
projekt Pomáhame odídencom - poradca Maráková Ľudmila, Mgr. 310 3 047/2441 414 ludmila.marakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Molnárová Monika, Ing. 408 4 047/2441 400 monika.molnarova@upsvr.gov.sk
Bakyová Monika, Bc. 403 4 047/2441 404 monika.bakyova@upsvr.gov.sk
Chlupková Henrieta Oxana, Ing. 403 4 047/2441 230 henrieta.chlupkova@upsvr.gov.sk
Ilčíková Alexandra, Bc. 404 4 047/2441 234 alexandra.ilcikova@upsvr.gov.sk
Kočišová Melinda, Ing. 404 4 047/2441 232 melinda.kocisova@upsvr.gov.sk
Stanková Mariana, Mgr. 404 4 047/2441 231 mariana.stankova@upsvr.gov.sk
Koteková Zuzana, Ing. 404 4 047/2441 407 zuzana.kotekova@upsvr.gov.sk
Bednárová Katarína, Ing. 405 4 047/2441 235 katarina.bednarova@upsvr.gov.sk
Fajčíková Dagmara, Ing. 405 4 047/2441 412 dagmara.fajcikova@upsvr.gov.sk
Gáborová Miroslava 406 4 047/2441 402 miroslava.gaborova@upsvr.gov.sk
Šupicová Mária 406 4 047/2441 406 maria.supicova@upsvr.gov.sk
Bellová Zuzana 406 4 047/2441 322 zuzana.bellova@upsvr.gov.sk
Vrabcová Andrea, Ing. 407 4 047/2441 405 andrea.vrabcova@upsvr.gov.sk
Chodúrová Monika, Ing. 407 4 047/2441 411 monika.chodurova@upsvr.gov.sk
Rusznyáková Judita, Ing. 409 4 047/2441 457 judita.rusznyakova@upsvr.gov.sk
Lešková Barbora, PhDr. 409 4 047/2441 468 barbora.leskova@upsvr.gov.sk
Štefančíková Eliška, Mgr., Ing. 409 4 047/2441 458 eliska.stefancikova@upsvr.gov.sk
Zvarová Zuzana 410 4 047/2441 408 zuzana.zvarova@upsvr.gov.sk
Hrková Mária, Mgr. 410 4 047/2441 403 maria.hrkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktivačné centrum (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Bobáľová Katarína, Ing. 1 príz. 047/2441 409 katarina.bobalova@upsvr.gov.sk
Župčanová Roberta, Ing. 211 2 047/2441 371 roberta.zupcanova@upsvr.gov.sk
Furiková Ivana, Mgr. 211 2 047/2441 371 ivana.furikova@upsvr.gov.sk
Jakuba Peter, Mgr. 211 2 047/2441 371 peter.jakuba@upsvr.gov.sk
Kašiarová Lucia, Mgr. 2 príz. 047/2441 370 lucia.kasiarova@upsvr.gov.sk
Trizna František, Bc. 2 príz. 047/2441 370 frantisek.trizna@upsvr.gov.sk
Poliaková Katarína, Bc. 2 príz. 047/2441 370 katarina.poliakova@upsvr.gov.sk
späť