Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Fiľakovo

Železničná 5, 986 01 Fiľakovo informácie: 047/2442 314 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek sprostredkovania práce (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
vedúca úseku sprostredkovania práce (ÚSP) Bystrianská Svetlana, Mgr. 104 1 047/2442 310 svetlana.bystrianska@upsvr.gov.sk
Recepcia ÚSP Hauvetter Tomáš, Mgr. 1 príz. 047/2442 318 tomas.hauvetter@upsvr.gov.sk
ÚSP Demecsová Judita 5 príz. 047/2442 313 judita.demecsova@upsvr.gov.sk
ÚSP Šimonová Viola 5 príz. 047/2442 317 viola.simonova@upsvr.gov.sk
ÚSP Deák Zuzana 9 príz. 047/2442 311 zuzana.balazsova@upsvr.gov.sk
ÚSP Krejčiová Jana, Ing. 9 príz. 047/2442 513 jana.krejciova@upsvr.gov.sk
ÚSP Drobnjaková Sonja, Mgr. 12 príz. 047/2442 516 sonja.drobnjakova@upsvr.gov.sk
ÚSP Vilhan Mikuláš 12 príz. 047/2442 303 mikulas.vilhan@upsvr.gov.sk
ÚSP Bencsiková Gabriela 13 príz. 047/2442 319 gabriela.bencsikova@upsvr.gov.sk
ÚSP Libiaková Ivana, Bc. 13 príz. 047/2442 320 ivana.libiakova@upsvr.gov.sk
ÚSP Špániková Lívia, Mgr. 3 príz. 047/2442 322 livia.spanikova@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Jurovová Alžbeta, Ing. 108 príz. 047/2442 321 alzbeta.jurovova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Andrássyová Michaela, Mgr. 10 príz. 047/2442 515 michaela.andrassyova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Spodniaková Jurina, Mgr. 10 príz. 047/2442 515 jurina.spodniakova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Pocklan Marian, Mgr. 11 príz. 047/2442 451 marian.pocklan@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania Rubintová Eva, Bc. 103 1 047/2442 316 eva.rubintova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
Balážová Henrieta, Mgr. 114 1 047/2442 554 henrieta.balazova@upsvr.gov.sk
Pašková Zuzana, Mgr. 116 1 047/2442 609 zuzana.paskova@upsvr.gov.sk
TSP Kovácsová Simona, Mgr. 115 1 047/2442 700 simona.kovacsova@upsvr.gov.sk
teamleader Ballová Natália, Mgr. 116 1 047/2442 608 natalia.ballova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
teamleader Spodniaková Katarína, PaedDr. PhDr. 113 1 047/2442 518 katarina.spodniakova@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Csúszová Mária 7 príz. 047/2442 312 maria.csuszova@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Gallo Erik 7 príz. 047/2442 315 erik.gallo@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Visnyaiová Janka 7 1 047/2442 314 janka.visnyaiova@upsvr.gov.sk
Murínová Nora, Bc. 109 1 047/2442 555 nora.murinova@upsvr.gov.sk
Pocklanová Katarína, Mgr. 110 1 047/2442 514 katarina.pocklanova@upsvr.gov.sk
Salajová Petra 111 1 047/2442 556 petra.salajova@upsvr.gov.sk
Stieranková Kristína 111 1 047/2442 552 kristina.stierankova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beata, Mgr. 112 1 047/2442 519 beata.vikorova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beáta, Mgr. 112 1 047/2442 511 beata.vikorova2@upsvr.gov.sk
TSP Jekkelová Lucia, Mgr. 101 1 047/2442 701 lucia.jekkelova@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
Paciga Miloš, Ing. 2 príz. 047/2442 648 milos.paciga@upsvr.gov.sk
Eibnerová Henrieta, Mgr. 106 1 047/2442 512 henrieta.eibnerova@upsvr.gov.sk
Gallová Zuzana, Bc. 2 príz. 047/2442 648 zuzana.gallova@upsvr.gov.sk
TSP Belková Lucia, Mgr. 101 1 047/2442 701 lucia.belkova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
AC koordinátor Poliaková Katarína, Bc. 102 1 047/2442 372 katarina.poliakova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Triznová Silvia 102 1 047/2442 372 silvia.triznova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Svoreň Tomáš, Mgr. 107 1 047/2442 370 tomas.svoren@upsvr.gov.sk
späť